По повод Международния ден на архивите (9 юни) Държавен архив – Стара Загора връчи Грамоти за дарител, приятел и читател за 2022 г.

9 ЮНИ 2023 г. – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА АРХИВИТЕ

По повод Международния ден на архивите (9 юни) Държавен архив – Стара Загора връчи Грамоти за дарител, приятел и читател за 2022 г.

В категорията „ДАРИТЕЛ на 2022 г.”, с най-значимо дарение с документи, с историческа и обществена стойност за предходната година е дарението, което направи оперната прима Мария Клинчева. Дарените документи са заведени като груб опис към Ф. № 1838. Предстои да им бъде направена научно-техническа обработка през 2023 г. Сред дарените документи са нейни лични като свидетелства за завършен курс, свидетелство за кръщение, дипломи, плакати и афиши от участия на Мария Клинчева в България и Италия, снимки от спектакли в страната и чужбина и др.

ПРИЯТЕЛ ЗА 2022 г. стана изпълнителния директор на ТВ Стара Загора и водещ на предаването „Инфо Зона“ – Желязко Динев. Отразявал събития, свързани със 70 годишнината на ДА – Стара Загора, сред които ТВ интервю и статия за една от проведените изложби по повод юбилея.

ЧИТАТЕЛ ЗА 2022 г. Венелина Илиева –  главен уредник в отдел „Етнография“ от ИМ „Искра“ – Казанлък. Те е ползвала 93 а.е. и има 8 посещения в читалнята за 2022 г..

На празника архивът беше посетен от нашите приятели от НПМ „Шипка – Бузлуджа“. Те изказаха своите поздравления по повод празника и прегледаха биографо-историческите дневници от Ф № 796К – Духовников, Христо Йосифов.

Да ни поздравят по повод международния празник дойдоха и наши бивши колеги и приятели, за което им благодарим!

Честит празник на всички! Бъдете здрави!

Съобщение на Държавен архив-Стара Загора