Немският посланик присъства на кариерна борса

СЪЗДАВАМЕ СРЕДА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Голяма „Кариерна борса“ бе организирана в Тракийския университет, която събра на едно място бизнеса и студентите. Шестнадесет фирми и консорциуми от страната представиха дейността си, възможностите за работа и допълнително обучение в рамките на стажове и практики.

Борсата бе открита от зам.-ректора по Учебната дейност проф. Нели Грозева, която посочи, че събитието е възможно благодарение на проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от ОП „Образование за интелигентен растеж“. В проекта участват пет висши училища от страната и седем от чужбина, сред които водещи аграрни университети в Европа. Тракийският университет участва в дейности, насочени към модернизиране на професионално направление „Растениевъдство“.

Пред студентите и преподавателите фирми и научни институти изнесоха презентации, беше създадено и организация за индивидуални консултации и намиране на работа.

Щастливо съвпадение бе гостуването на Нейно превъзходителство, Посланикът на Федерална република Германия – Ирене Мария Планк, която изрази изключителното си задоволство от дългогодишното ползотворно сътрудничество между Тракийския университет и редица висши училища в Германия. Нейното посещение, по покана на Ректора, проф.д-р Добри Ярков, съвпадна и с новината, която дойде преди часове за подписването на Меморандум за сътрудничество с Университет за приложни науки Ной, в немския град Улм.

Стоянка Цачева