Проф.д-р Галин Цоков е новия министър на образованието и науката

Проф. д-р Галин Цоков е магистър по педагогика от СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавател е в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, като от 2011 г. е професор по управление на образованието.

Директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ „Паисий Хилендарски“ (от 2016 г.) и ръководител катедра „Педагогика и управление на образованието“ (2019 г.).

Специализирал е в: Университета UNED, Мадрид (2017 г.); „Образователно лидерство“ в Банкстрийт колеж по образованието, Ню Йорк (2014 г.); специализация по образователен мениджмънт CEDEFOP Study Visit 326, Валенсия, Испания (2008 г.); образователен мениджмънт с профил „Организационен мениджмънт в образованието“ в Нидерландия, Амстердамски университет ( 2002 г.).

Член е на Комисията за иновативните училища към МОН (2016 г.) и на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности на Националната агенция по оценяване и акредитация (от 2018 г.). Председател е на Асоциацията на департаментите за квалификация на педагогическите специалисти в България (2022 г.). Главен редактор на списание „Педагогика“ (2019 г.).

Участвал е като ръководител, координатор и член в повече от десет международни и национални научни и образователни проекта. Автор е на над 110 научни публикации, издадени в България и чужбина.