Посланикът на Германия гостува на Тракийски университет

Посланикът на Федерална република Германия в България – Нейно Превъзходителство Ирене Мария Планк, посети Тракийски университет – Стара Загора по покана на ректора, проф. д-р Добри Ярков. Посланик Планк бе придружавана от г-н Мориц Зайлер, ръководител на отдел „Икономика“ при посолството на ФРГ у нас.

По време на срещата ректорът представи в детайли университета, в който се обучават хиляди студенти от над 50 държави, като посочи, че само през последните 3 години са разкрити 37 нови специалности, които са съобразени с нуждите на бизнеса и тенденциите на пазара на труда. Нещо повече – 6 от тези специалности са мултидисциплинарни и се реализират в сътрудничество с други университети от страната и чужбина, включително и от Германия.

Проф. д-р Ярков акцентира и върху факта, че като част от семейството на научно-изследователските висши училища в страната, Тракийски университет е активен и в областта на научно-развойната дейност. Ректорът подчерта, че основните стратегически направления, на които старозагорската алма-матер подчинява дейността си, са човекът и неговото здраве, превенция на климатичните промени, екология и опазване на околната среда, продоволствена сигурност, дигитализация и изкуствен интелект.  

Посланик Планк сподели, че е много впечатлена от фокуса на Тракийски университет върху актуални и значими за днешното човечество теми като справяне с последиците от климатичните промени, гарантиране веригата на доставки на храни чрез включване на локално производство, провеждане на научни изследвания в различни области, които да бъдат прилагани в практиката и реализирани в различни сфери на живота. Гостите изразиха удовлетворение и от факта, че понастоящем старозагорската алма-матер има установени трайни взаимоотношения с редица немски университети. Те заявиха готовност да съдействат максимално за разширяване на тези връзки не само в посока на колаборация с нови образователни и изследователски институции, но и с немски бизнес организации.

В рамките на визитата, делегацията посети модерния Академичен информационен център, в който днес, 8 юни 2023 г. се провежда Кариерна борса за възпитаници на университета с участието на 16 компании от цялата страна. Посланик Планк сподели с присъстващите студенти, че е възхитена от тяхната алма-матер, от широкия спектър дисциплини, които се преподават в Тракийски университет и от факта, че той има установени трайни сътрудничества с много немски образователни институции.

Посещението на делегацията приключи с разглеждане на Центъра за аквапоника при Тракийски университет, в който не само се произвеждат зеленолистни зеленчуци и риби по модерна технология, независеща от климатичните условия, но и служи като база за практически занимания на студентите от уникалната за страната специалност „Рибовъдство и аквакултура“.

Невена Димитрова