Създават Антология „Читалищни дейци на ХХ и ХХІ век

Водени от разбирането, че читалищните деятели трябва да бъдат запомнени и тяхното дело да получи своята справедлива оценка от времето и хората, Съюзът на народните читалища започва новата инициатива – създаването на

АНТОЛОГИЯ „ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ НА XX И XXI ВЕК”

Чрез кратки биографични данни и снимка в Антологията ще бъдат включени всички дейци на читалищното дело – председатели, секретари, художествени ръководители, преподаватели, активисти, които отделното читалище номинира и изпрати до съставителите съответните материали.

Включването в Антологията е безплатно, като единственото условие е да бъдат авансово закупени от издателството по 2 броя от изданието. По този начин ще се финансира неговото първоначално излизане. За всяка направена покупка издателството ще издава своевременно фактура.

В редакционната колегия на изданието са включени професори, общественици, журналисти, читалищни дейци и др.

Само чрез тази инициатива можем да съхраним паметта на читалищата и хората, посветили живота си на народното читалищно дело.

Заявете своя интерес на имейл: antologia_chit-deiateli@abv.bg