„Морето: образ на съзерцанието“ показва Художествената галерия на Стара Загора

Независимо дали сме закоравели жители на сушата или постоянно живеем на линията на приливите, ние носим паметта на морето. Наистина такива съответствия между морето и нашите емоционални дълбини, винаги могат да бъдат видими и невидими форми на определена реалност.” /от Книга за символите/

Старозагорската публика ще има възможност до 21 юни 2023 г. да посети изложбата „Морето: образ на съзерцанието“ представена в залите на Градската художествена галерия. Експозицията от 30 творби – живопис, рисунки и графики няма да остави безразличен зрителя, защото подбраните морски пейзажи от фондовете на Галерията носят специфичното усещане за поетичност, романтика и скрита символика.

В изложбата се разкрива широката палитра от художествени търсения на българските художници творили през 20 век. Маринизмът като жанр в изобразителното ни изкуство се свързва с Александър Мутафов, Марио Жеков, Атанас Михов, Георги Баев, Ненко Токмакчиев, които могат да се видят в експозицията. Сред тях преобладават имената на утвърдени старозагорски художници като Добри Добрев, Евгения Илиева, Димитър Караджов, Ангел Карагьозов, Христо Танев, Антон Дамянов, Иван Попчев, Димо Генов, Валентин Дончевски и др.

Често в творбите на художниците откриваме освен красотата на природата и търсени по-дълбоки философски посоки на възприемане, които насочват нашето внимание веднъж към реалния природен, материален свят и след това към онзи затворен в себе си и отдаден на съзерцание и представи вътрешен свят. Не случайно Александър Мутафов възприема морето като символ на безкрайността и свободата, на неспокойството и силата в човека. Защото дори когато рисува само една вълна той знае, че тя вече става носител на неговата творческа идея.

Произведенията в тази експозиция имат различна стилова специфика, която преминава от реализъм, импресионизъм, постимпресионизъм през използване на синтетичен и асоциативно-метафоричен творчески подход стигащ до абстракция.

Самият начин на представяне на експозицията в залите е различен, включва както текст, така и изнесени графични елементи на стената, които да насочат вниманието на зрителя към детайлите в изящните рисунки. Това подсилва търсеното визуално въздействие и дори познатите произведения, част от богатата колекция на Галерията, вече могат да бъдат погледнати по нов начин и в тях да се открият неподозирани творчески търсения.

Д-р Катя Тинева -Гюрковска

директор на Художествената галерия