Повишават уменията на представители на институции и психолози за безопасна среда за младите хора на Стара Загора

На 7 юни 2023 г., от 15:00 до 16:00 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общинска администрация, ОДМВР – Стара Загора и МКБППМН към Община Стара Загора организират обучение за усъвършенстване и повишаване на професионалните умения на директори на образователни институции, педагогически съветници, училищни психолози и други, чиято работа е свързана с малолетни и непълнолетни. Целта е постигане на положителни резултати в противодействието на детската престъпност и осигуряване на безопасна среда за децата в общината.

Като водещ лектор е поканен инспектор Петьо Петков от сектор ,,Противодействие на уличното разпространение на наркотични вещества“ към СДВР, гр. София. Той ще се включи с презентацията ,,Всички заедно срещу наркотичните вещества“.

Събитието се реализира след проведена работна среща между директора на ОДМВР – Стара Загора и административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, на която са обсъдени основни тенденции на развитие на младежката и детска престъпност, е предложена конкретна дейност по линия превенция разпространението на наркотични вещества сред подрастващите.

Обучителният семинар е и във връзка с изпълнение на План-програмата за дейността на МКБППМН към Община Стара Загора за 2023 година, целяща повишаване на сигурността на децата,  превенция и ограничаване на противоправните деяния от малолетни и непълнолетни.