„Ваканция 2023“  идва отново с безплатни занимания за старозагорските деца и младежи

Безплатни 14 разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на старозагорските деца и младежи са подготвили от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Дейностите са в изпълнение на насоките на ЦКБППМН към Министерския съвет и във връзка с изпълнение на План-програма за превантивната дейност на МКБППМН за тази година.

Възможностите за ползотворно запълване на ваканционните дни се предоставят за 14-та поредна година, като този път са обединени от посланието ,,По-отговорни и щастливи заедно”.

Ваканционните дейности включват демонстрации, интерактивни и образователни игри, викторини, състезание с велосипед, спорт, пикник за деца и родители и други занимания.

Допълнителна информация и включване на деца от 8 до 18 години се извършва на място на адрес ул. „Свети Княз Борис“ № 73 от 16 до 17 часа. Записването е индивидуално с предварително подписана Декларация за информирано съгласие от родител