Стопански факултет дипломира 30 бакалаври и 30 магистри

В 15-тата година от своето обособяване като самостоятелно структурно звено, Стопански факултет на Тракийски университет дипломира 48 бакалаври от три бакалавърски специалности: “Аграрна икономика”, “Регионална икономика” и “Бизнес икономика”, както и 30 магистри в седем специалности – “Финанси и счетоводство на фирмата”, “Икономика и управление на бизнеса”, “Икономика на алтернативния туризъм”, “Икономика и мениджмънт на човешките ресурси”, “Бизнес информационни технологии”, “Икономически анализи и проекти за регионално развитие и предприемачество” и “Стратегически маркетинг”. Средният успех на бакалаврите е много добър 5.10, а на магистрите – много добър 5.44.

Тържествената церемония по връчване на дипломите се проведе в новооткритата библиотека на Академичен информационен център при Тракийски университет.

Водещ на церемонията бе зам.-деканът на Стопански факултет доц. Николай Пенев. Сред официалните гости бяха представители на академичното ръководство на Тракийски университет, преподаватели, представители на държавната и местната администрация, социални и банкови институции, съсловни организация, асоциации, представители на бизнеса от региона и от цялата страна.

Ректорът на Тракийския университет – проф. д-р Добри Ярков, сподели пред присъстващите, че за него е голяма радост и чест да присъства на промоцията на един от най-бързо развиващите се факултети на университета. Той подчерта също, че за него е особено удоволствие, когато в институциите в Стара Загора и региона го посрещат студенти, завършили Стопански факултет. Проф. Ярков увери абсолвентите, че завършват университет, който е сред лидерите на висшето образование в България. Той ги призова да не прекъсват връзката с университета и факултета, и изрази своята увереност, че те завършват добре подготвени, с добри перспективи за професионална реализация.

Деканът на Стопански факултет – доц. Блага Стойкова, се обърна към абсолвентите с думите: “За мен като декан на един от най-желаните и атрактивни факултети на Тракийски университет е изключително удоволствие да Ви приветствам за Вашето дипломиране! Убедена съм, че Вашите професионални знания, които получихте в Стопански факултет ще позволят да се реализирате успешно. Днес като Ви гледам, облечени в тези академични тоги – млади, усмихнати, красиви и много умни – изпитвам истинска гордост, че сте наши възпитаници!” Доц. Стойкова благодари на абсолвентите за тяхното активно участие в живота на университета и ги увери, че неговите врати ще бъдат винаги отворени за тях.

За доброто настроение на присъстващите се погрижиха изпълнители от НУМСИ “Христина Морфова ” – Димитър Гайдаров и Божидар Рахнев, както и младият вокален талант Ивета Атанова.

Поздравления бяха отправени още от заместник областния управител на област Стара Загора – г-н Стоян Стоянов, както и заместник-кметовете на Община Стара Загора – г-жа Надежда Чакърова и г-н Радостин Танев.

Церемонията завърши с произнасянето на клетвата на икономиста и хвърлянето на академичните шапки.

На добър час!