Определиха местата за продажба на дини и пъпеши за това лято в Стара Загора

Определени са 13-те места, където да бъдат разположени преместваеми обекти за продажба на дини и пъпеши от 1 юли до 30 септември в Стара Загора.

 Заявленията за издаване на разрешение за временно поставяне на ПО се подават в Административното бюро, по местонахождение на обекта, лично от кандидатите или упълномощени от тях лица – от 8.30 часа на 15 юни до 17.00 часа на 22 юни. Цената на конкурсната документация е 10.00 лв.

За местата, за които има повече от един кандидат, ще се проведе жребий в съответното АБ, където са те. Тегленето ще бъде на 28 юни от 10.00 часа.

 Утвърдените схеми от главния архитект на Общината, критериите за участие и образци на заявление и декларация са достъпни на сайта на администрацията, в секция Обявления – https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya/provezhdane-na-zhrebiy-za-prodazhba-na-dini-i-papeshi-na-28-yuni-2023-g?fbclid=IwAR256U7fqxBO_GrhCHJ_SEQPC0Co-6SXWvnNYfqpQyAvbJmzPrFcH29ikFc