Из „Перото на Войводата“ – Стефан Продев за публицистиката на Христо Ботев

Из „Перото на Войводата“
„…Първият урок на Ботев по публицистично майсторство е урокът за вдъхновението. За разлика от много от нас Ботев не драска дежурно своите статии. Не ги произвежда. Той гледа на тях най-сериозно не само като общественик, но и като артист. Геният пише своите статии, памфлети и антрефилета със същото перо, с което пише и стихотворенията си.
…Вторият Ботев урок по публицистика е урокът за ангажимента, за пълното сливане на словото със съдбата на личността. За него вестникът е арена на духа, върху която човек заявява себе си.
…Третият урок на Ботев е урокът за стила на публицистичното творчество. Перото на великия публицист разсича мрака на проблемите като светкавица. В неговия мах има нещо бетовенско.
…Четвъртият урок на публициста Ботев е урокът pа изпреварването на времето. Аз бих го нарекъл „Урок по прогресивност“. Ботев учи, че безсмъртието на публицистиката се крие в нейния пророчески дар, че тя независимо от едно или друго е едно разузнаване в бъдещето.
… Петият урок по публицистика е урокът за храбростта. Не можеш да напишеш програмата на „Дума“, ако си страхлив.“
Перото му шиба гърбавите съвести, без да се уплаши. То е перо на войвода и затова не се стряска от читаците. На 1 януари 1876 година той публикува в „Знаме” страшните думи: „Да бъде проклет народът, ако не въстане!” …Да бъде проклет всеки, който не мисли за Свободата! Това е Ботев. Един истински мъжествен мъж, който не се страхува от нищо. Нито от бога, нито от дявола, нито от… себе си”.
Стефан Продев