Тракийски университет е домакин на ХХІІ европейски конгрес на ветеринарните лекари

От 31 май до 2 юни 2023 г. Ветеринарномедицинският факултет при Тракийски университет – Стара Загора е домакин на ХХІІ Средноевропейски конгрес на ветеринарните лекари, специалисти по заболявания при едри и дребни преживни животни. Форумът се провежда в голямата конферентна зала на хотел „Калиста“ на Старозагорските минерални бани.

Участие вземат учени от Германия, Словения, Хърватска и Испания, Гърция, Италия и Турция, прибалтийските страни и други страни.

Преди една година кандидатствахме за привличане на Средно европейския конгрес за ветеринарни лекари, които работят с едри и дребни продуктивни животни – крави, овце, кози, биволи, да се проведе в България. При оспорвана сесия в Полша беше гласувано доверие на България, Стара Загора, Тракийски университет и Ветеринарномедицински факултет да се проведе този конгрес“, – това съобщи на пресконференция деканът на факултета проф. д-р Тодор Стоянчев.

Проведени са два уърк шопа с поканени лектори – цял екип от Германия от клиниката за продуктивни животни в Лайпциг и втори екип – от клиниката за продуктивни животни в Мадрид. Двата екипа работят с 60 ветеринарни лекари от България и чужбина в Университетската ветеринарна болница. Те показват нови техники. Обучават лекари и студенти на своя опит.

Този европейски конгрес привлече различни ветеринарни лекари и учени от цяла Европа . Имаме лектори от 14 държави. Очакват се около 300 участници.

В рамките на конгреса ще бъдат обучени и студенти и фермери, които ще посетят изложението на породата „Галоуей“ част от направлението „Продоволствена сигурност. Те ще видят устойчиви животновъдни практики, които пренасяме от чужбина в България. Това е нов модел на животни, които са адаптивни към околната среда и се отглеждат за месо, произведено по агро-екологичен и природосъобразен начин. Това е ново направление, различно от индустриалния начин на отглеждане в млечното направление. Новото направление у нас и фермерите следват все повече.

На 1 и 2 юни има специално обособени сесии само за студенти, наречени „студентски корнери“ , в които студенти от другите 14 държави ще могат да обменян знания и опит.

За качеството на месото от тази порода гостите и студентите ще научат много подробности от Хорст Крафт – председател на асоциацията на „Галоуей“ в Германия.

Росица Ранчева