Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2022 година

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора Председателят на Общински съвет – Стара Загора г-жа Мария Динева кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2022 година.

Обсъждането ще се проведе на  08. 06. 2023 година от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“  в сградата на общината.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора. https://starazagora.bg/bg/obshtinski-byudzhet/pokana-za-publichno-obsazhdane-na-otcheta-za-kasovo-izpalnenie-na-byudzheta-i-na-smetkite-za-sredstvata-ot-evropeyskiya-sayuz-na-obshtina-stara-zagora-za-2022-g

Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз се предоставят в периода до 06. 06. 2023 година в деловодството на общината или на следните електронни адреси:   mayor@starazagora.bg, и s.deneva@starazagora.bg.

Красимира Кънева – Пенкова