Ученици гостуваха на „ Литературна сряда“

На 31.05.2023 г. ученици от 6 и 7 клас от СУ „ Христо Смирненски“Стара Загора участваха в инициативата „ Литературна сряда“ организирана от Музей „ Литературна Стара Загора“.

Възпитаниците изслушаха увлекателна беседа и научиха любопитни факти за живота и творчеството на видни старозагорски писатели и поети.

Младите посетители разгледаха богатата експозиция на музея, която е съхранила множество оригинални ръкописи. Видяха уникални снимки, старопечатни книги, различни документи и лични вещи на бележитите старозагорски творци.

Инициативата „ Литературна сряда“ цели младите хора да се докоснат до духовното наследство и прозренията на творците от нашия град.

Петя Костадинова