Честит празник на буквите!

Честит 24 май!!! Думата – „Азбука“ е образувана от първите две букви на глаголицата – „Аз“ и „Буки“. Днес Кирилицата е преработен вариант на глаголицата,
създадена от Климент Охридски. Тя е символ на грамотността и самосъзнанието ни. Затова нека да си я припомним.

Аа – Аз Бб – Буки Вв – Веди
Гг – Глаголи Дд – Добро Ее – Ест
Жж – Живете Зз – Земля
Ии – Иже Йй – Йота Кк – Како
Лл – Люде Мм – Мислите Нн – Наш
Оо – Он Пп – Покой
Рр – Ръци Сс – Слово Тт – Твърдо Уу – Ук
Фф – Фърт Хх – Хер Цц – Ца
Чч – Черв Шш – Ша Щщ – Ща
Ъъ – Ер Ьь – Ери
Юю – Юс Яя – Ят

Преведена на съвременен български език нашата азбука звучи така: „помни буквите, учи да говориш! добре е да живееш здраво на земята! защото както хора мислите, наша е той опора. изричай словото твърдо! нагоре всеки да лети! върви! избягвай червея! покорявай висотите! ти мъж, ти юноша, вие хора! човече! с ум и разум! във вярна посока и с ясно съзнание! напред! слава!“