Гостува изложба „Традиции, иновации, лидерство с ум и сърце“

В Регионална библиотека „Захарий Княжески“ е открита експозиция е свързана с делото на радетелката за модернизацията на библиотеките и развитието на библиотечното дело Снежана Янева. Изложбата показва как три десетилетия идеите и проектите на един вдъхновен лидер обединяват цялата българска библиотечна общност да демократизира библиотеките, съчетавайки традициите с най-добрите световни практики. Снежана Янева работи неуморно, отдавайки цялото си свободно време за осъществяване на родолюбивата мисия – българските библиотеки да имат важна роля в процесите, свързани с културно-образователния живот на българина, и спомогна за издигане авторитета на обществените библиотеки в страната.
Изложбата за делото на Снежана Янева е създадена по инициатива на РБ „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново и ще гостува в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ от 22 до 26 май 2023 г.