ЛЮБОПИТСТВОТО РАЖДА ВДЪХНОВЕНИЕТО

Това е любимият отговор на доц. д-р инж. Теодора Петрова на естествения въпрос: „От къде черпите вдъхновение?“ Защото наистина са нужни много знания, фантазия и свободен дух, за да проучваш, откриваш и внедряваш новости едновременно в радиолокацията, радионавигацията, лазерите, онкологията, агротрониката – в тези на пръв поглед отдалечени области на науката. С всичко това се занимава доц. Петрова, която ръководи новата магистърска специалност по „Агротроника“ в Аграрния факултет на Тракийския университет.

Завършва най-напред специалността „Съобщителна осигурителна техника и системи“ във ВВТУ „Тодор Каблешков“ в София, след това „Комуникационна техника и технологии в Русенския университет „Ангел Кънчев“, преподава като доцент по „Електротехника, електроника и автоматика във ВВВУ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия, има повече от 30 публикации и 4 монографии, свързани с радиофизичното изследване на морските вълни и атмосферната турболентност, с линейната обработка на изображенията при мониторинг на околната среда, с методите за обработка на аероизображения от безпилотни летателни апарати и други.

Доц. Петрова е включена в Националната програма „Интелигентно животновъдство“, по която работи Тракийският университет, за създаване на изцяло дигитализирани бизнес модели за управление на животновъдните ферми, регистрирала е т.н. „Полезен модел“ – устройство за управление на доилен робот.

Успоредно с това изследва разпространението на лазерното лъчение при преминаване през биотъкани, в приложението на термотерапията при раковите заболявания.

Божиите дарове на Теодора не свършват само с науката. Разтоварването на ума се постига с натоварване на ръцете – тя майстори произведения на изкуството от метал, камък и дърво. Отпуска сред природата, която частица по частица разкрива своите тайни за любопитната и вдъхновена Теодора Петрова.

Стоянка Цачева