Изложба „Синергия – единството изкуствен интелект и човек“ представят ученици на ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“

На 19 май 2023 г. в галерия „Алба Авитохол“ Стара Загора беше открита изложба на осмокласниците от специалност „Компютърна графика“ на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи (ПГКНМА)„Проф. Минко Балкански“. Куратор на изложбата и ръководител на паралелката е г-жа Петя Иванова. Тя е учителка по професионална подготовка, направление „Изобразително изкуство“.

На 19 май 2023 г. се навършват три години от създаването на нашата гимназия, – каза в словото си директорът Камелия Крумова.- Само за три години IT– гимназията ни се нареди до професионални гимназии, които имат голяма история и много опит. Ние вече сме близо и редом до тях.

През 2020 г., когато министърът на образованието подписва заповед за създаване на нашето училище, министърът на културата подписва заповед за създаване на Народно читалище „Христо Танев“. Ние неслучайно избрахме да покажем изложбата си в галерия „Алба Авитохол“, която е част от читалище „Христо Танев“. Предстои ни още дълги години да празнуваме рождените си дни заедно. Това е първата изложба.

В гимназията обучаваме програмисти на изкуствен интелект, приложни програмисти, но учениците от специалността „Компютърна графика“, заради които тази вечер сме тук, са интересна компилация между компютърни науки и изобразително изкуство. През тази година те изучаваха рисуване, рисунка типаж и анимация. Предстои им през идните години да изучават живопис, графика, скулптура. Това е първата им изложба, но предстоят им още много занапред“ – сподели г-жа Крумова.

Тази изложба нарекохме „Синергия* – единството изкуствен интелект и човек“, – каза Петя Иванова. Децата се постараха много. Те направиха интересна връзка чрез дигиталното изкуство. Използваха изкуствения интелект, за да направят интересни скици, които ползваха единствено за отправна точка да нарисуват всички тези 27 рисунки, които Вие виждате. Всички те са нарисувани по традиционен начин, с избрани техники от учениците и по начин, по който те виждат нещата. Това е връзката между изкуствения интелект и човека. Затова името на изложбата е синергия.

Изкуственият интелект все още не може да работи сам, ако не сме ние – хората. И дълги години ще бъде така.

Работата с изкуствен интелект може да бъде продължена и в бъдеще. Вероятно тези контакти ще се развиват и разширяват.

Пожелавам успех на всички. Нека другата учебна година да станете още по-добри художници“- каза Петя Иванова.

Старозагорци и гостите на града могат да я разгледат изложбата и в следващите дни .

Синергия (синергизъм) е взаимодействие между фактори, обуславящи сходни процеси, при което полученият ефект е по-голям от сумата на индивидуалните ефекти.

Росица Ранчева