Около 600 учители ще оценяват матурите на 12 клас

Близо 600 учители и университетски преподаватели ще оценяват матурите на дванадесетокласниците. Изпитните работи от предстоящата сесия на Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще бъдат проверявани в електронна среда. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).
Както обичайно първата матура е по Български език и се провежда днес- 19 май 2023 г. Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и 2 с разширен свободен отговор. Последният 41-ви въпрос включва писане на есе или интерпретативно съчинение, като за втора поредна година ще има две отделни теми. Промяна в скалата на оценяване няма и отново 30 точки ще бъдат необходими на зрелостниците за тройка.
Над 2100 са дванадесетокласниците от училищата на област Стара Загора, които днес се явяват на задължителния изпит по Български език и литература.
Вторият задължителен изпит ще се проведе на 23 май. Профилиращите предмети, от които зрелостниците ще избират, са общо 18, но изпитите ще са 27. Причината за това е, че изпитите по чужд език се полагат на различни нива в зависимост от учебния план. На същата дата завършващите професионално образование полагат задължителния си държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.