50 години Отдел „Изкуство“ на Регионална библиотека „Захарий Княжески“

ИНТЕРЕСНО…
По повод днешната прожекция на филма за ГЕОРГИ БАЙДАНОВ от Регионална библиотека „Захарий Княжески“ пишат
„искаме да споделим, че…
През 2023 година отдел „Изкуство“ навлезе в своята зрялост. Създаден преди 50 години, на 1 май 1973 г., като музикален отдел с развитието си през годините той се превръща (1978 г.) в комплексен и е единствен в региона отдел, събрал цялото многообразие от света на изкуствата. Библиотечният фонд (над 21 500 библиотечни единици) разполага с издания от областта на цялата история на изкуствата – от праистория до съвременните тенденции във всички видове изкуства. Освен традиционните, се комплектуват и нетрадиционни материали – нотни издания, грамофонни плочи, компактдискове и др..
Интерес представляват редките и ценни колекции от нотни издания.
Неоценими са НОТНИТЕ РЪКОПИСИ на старозагореца Георги Байданов, дарени на институцията от неговите наследници. Г. Байданов е значимо име в просветата на Стара Загора, ревностен почитател на музиката и пианото. Дългогодишен преподавател по химия в Гимназия „Христо Ботев“, общественик, дарител. Композирал е кратки музикални произведения в края на 50-те и през 60-те години на 20 в.. Доминират маршовете – „Детски марш“ (май 1958 г.), „Марш“ (октомври 1961 г.), „Марш“ (март 1961 г.), „Марш на калайджиите“ (юли 1961 г.), „Български войн“ (1963), „Народна победа : марш“ (1964 г.) и др.. Г. Байданов е композирал и „Химн на IV средно у-ще „Хр. Ботев“ Стара Загора“ (април 1963 г.), който в наши дни, вероятно, не се изпълнява. Сред творбите намират място и композицията „Радостен ден“ (1961) с посвещение на Мишо за спомен, както и музикални произведения на различна тематика, като „Зимен ден“ (1959 г.), „Спомен“ (1960 г.), „Преживяване“ (1960 г.) и др.. Интересни са няколко нотни ръкописа, вероятно, отразяващи негово емоционално състояние в този период от живота му: „Спомен от Полша“ (август 1959 г.) в три части: „Първа среща“, „Радостни минути“ и „Раздяла“; „Необикновено гостуване“ (февр. – март 1961 г.); „Възпоменание“ (1963); „Защо е всичко това?“ (август 1965 г.). Последната, създадена от него, композиция е от 1968 г. със заглавие „Песен на младите залесители“ (май 1968 г.).
Приживе, през 2010 г., Георги Байданов, дари на Регионална библиотека „Захарий Княжески” 47 БУКВАРА от различни държави. Уникалната сбирка включва издания от 60-те и 70-те години на XX век, събирани по време на многобройните му пътувания. Една част от учебниците са подарък от негови ученици и приятели. В колекцията присъстват букварчета от почти всички бивши съветски социалистически републики – Беларус, Украйна, Молдова, РСФСР, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Естония, Литва, Латвия, Карелската автономна област; от почти всички бивши страни, включени във Федеративна република Югославия – Сърбия, Словения, Хърва тия, а също и от други европейски държави: Германия, Австрия, Румъния, Полша, Испания, Италия, Финландия, Чехословакия, Швеция, Швейцария, Унгария, Франция, Великобритания, Гърция, Холандия, Норвегия. Колекцията допълват и учебници, донесени от Турция, Монголия, Албания и, разбира се, България. Някои от екземплярите са с посвещения и дарствени надписи. Букварите се съхраняват във фонд „Редки и ценни издания“ на институцията.
Редки и ценни грамофонни плочи, дарени от г- Байданов, се съхраняват в отдел „Изкуство“ и обогатяват колекцията от винилови носители.
Дарина Кондратцева
Отдел „Изкуство“
Регионална библиотека „Захарий Княжески“