Четири са конкурсните предложения за идеен проект за мемориал на Св.св. Кирил и Методий в Стара Загора

Четири са направените анонимни предложения за идеен проект за издигане в Стара Загора на паметник, посветен на Светите равноапостоли братята Кирил и Методий. Това обяви главният архитект на общината Милев Иванов. Според него до края на месец май 2023 г. ще се събере жури, което да оцени проектите.

Заместник-кметът по култура, туризъм и младежки дейности Милена Желева допълни, че е изпълнена цялата процедура по закон, свързана с проектирането на паметника.

Обявяването на конкурса е направено по закона за обществените поръчки. Конкурсът е анонимен. Част от предложенията постъпват по електронната система.

Определено е мястото за паметника. На този етап е в парк „Св. Игнатий Старозагорски“, известен като „Баня пиперка“.

Засега средствата, гласувани от Общинския съвет в размер на 10 000 лв. са осигурени само за награда на спечелилите конкурса, съответно за първо, второ и трето място. В следващия новоприет бюджет ще бъде гласувана сумата за изпълнение на монумента, която е до 300000 лв. Предложенията могат да бъдат на много по-ниска стойност, но не могат да надвишават определената проектна сума.

Очаква се журито да се произнесе по проектите, за да се пристъпи към изпълнението на паметника на Св.св. Кирил и Методий, какъвто в Стара Загора никога не е имало.

Росица Ранчева