НУ „Димитър Благоев“ се включи в НП „Иновации в действие“

Като иновативно училище, Начално училище (НУ) „Димитър Благоев“ – гр. Стара Загора за поредна година се включи в Национална програма (НП) „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“. Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

По тази програма учители от НУ „Димитър Благоев“ бяха на посещение в ОбУ „Васил Левски, гр. Бургас, кв. Горно Езерово, заедно със свои колеги от ОбУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Девене и ОУ „Христо Смирненски“, с. Житница от 3-ти до 5-ти май 2023 година. Целта на срещата беше обмен и популяризиране на добри практики, иновативни методи на преподаване, стимулиращи активното учене и откривателство.

Учителите от гостуващите училища наблюдаваха интерактивни и интегративни уроци по иновативен проект „Ключ за света“ с избираем учебен час по музика „С ключ СОЛ света да отключим“ в първи и втори клас.

Учителите от училището домакин представиха иновативни стратегии, техники и методи, с което провокираха активността и интереса у учениците и гостите, използвайки силата на изкуството. Чрез проектно-базираното обучение по занимателен и достъпен начин у децата се формират знания и навици в света на музиката, поставят се основите за формиране на музикална култура, лично отношение и проявяване на артистичност. Учениците изграждат своите умения в областта на основните видове музикални дейности – изпълнение, слушане и импровизация, като едновременно с това овладяват знания и умения, свързани в всички останали учебни предмети.

Учениците показаха своите знания, дигитални умения в различни образователни платформи, артистични и музикални дарби, умения за работа в екип, правиха експерименти, изпълняваха интересни интерактивни и интегративни задачи, откриваха интересни факти за света около себе си, като доказаха, че с помощта на изкуството може да се изучават и всички останали дисциплини в училище по забавен, интересен и емоционален начин, който провокира любопитството и мисленето им. Интегративният характер на тези уроци даваше възможност емоцията на музиката да благоприятства усвояваното на знания по четене и писане, знания за родината и природата, за традициите и обичаите, за изобразителното изкуство, математически знания.

Домакините показаха, че много успешна стратегия е и съвместната работа с други културни и образователни институции – в случая с НЧ “Васил Левски 1934“, кв. Горно Езерово. В последния ден на мобилността гостите наблюдаваха съвместна дейност между учениците от II а клас и читалището . Всички заедно оплетоха венец за гергьовската люлка и се полюляха за здраве и берекет. Децата и жените от клуба към читалището поздравиха гостите с гергьовски песни и танци.

Посещението приключи с работна среща между екипите на четирите училища. Те осъществиха обмен на опит и знания в иновативното образование, обсъждаха конкретни проблеми и различни варианти за преодоляването им, оцениха високо както работата на своите колеги, така и възможностите за развитие, което дава националната програма както на учениците, така и на учителите. В резултат всички споделиха готовност за бъдещи съвместни дейности, сътрудничество и обмен на опит и добри практики, както и нетърпението си за следващата среща, домакин на която ще е НУ „Димитър Благоев“ гр. Стара Загора на 17, 18 и 19 май, когато г-жа Рада Димитрова ще представи пред тях иновативен, интерактивен и интегративен обобщителен урок по иновативния проект „Дигитални и креативни в 21 век – децата на НУ „Димитър Благоев“.

Радост Стоянова

старши начален учител

НУ „Д.Благоев“