STEM school Label заслужи СУ „Иван Вазов“ Стара Загора

На 15  май 2023 г. Средно училище „Иван Вазов“ получи STEM School Label (Училщен СТЕМ етикет).

STEM School Label е съвместна инициатива на European Schoolnet, Ciencia Viva (Португалия), Maison pour la Science d’Alsace (Франция), Центъра за насърчаване на науката (Сърбия) и Центъра за развитие на образованието (Литва). Тя започва да се изпълнява през 2017 г. като проект по програма Еразъм+.

От 2021 г. всички дейности на STEM School Label продължават в рамките на проекта Scientix. Той  представлява платформа с учебни СТЕМ ресурси, с финансиране от програмата за научни изследвания и иновации Horizon 2020 на Европейския съюз. Координатор на проекта Scientix е Европейската училищна мрежа. Контактна точка за България е Институтът по математика и информатика на БАН.

Целта на STEM School Label е да предостави на европейските училища:

  • европейска услуга за акредитация и поддръжка;
  • онлайн среда за учители, директори на училища и училищен персонал, за да обменят информация относно своята STEM стратегия на училищно ниво.

Средно училище „Иван Вазов“ е първото в област Стара Загора и шестнадесетото в национален мащаб, което има STEM School Label. Мотивацията ни да кандидатстваме за STEM School Label е популяризиране на добрите практики прилагани в нашето училище в Европейската STEM училищна екосистема. За нас STEM School Label предлага идеалното пространство за взаимодействие, обмен на най-добри практики и получаване на съвети относно подобряването на училищната СТЕМ среда.

Динко ЦВЯТКОВ

директор на СУ „Иван Вазов“ Стара Загора