Научно-технически съюз-Стара Загора награди ученици и учители

През 2023 г. за 31-ви пореден път фонд “Образование и наука“ при НТС–Стара Загора обяви конкурса за изявени ученици и абитуриенти, успешно класирали се на международни, национални и регионални олимпиади, състезания и др. по математика, информатика, химия, физика, бизнес проекти, архитектура, електроника, строителство, дизайн и др.

Резултати от конкурса за изявени абитуриенти – 2023 година:

 Първа награда се присъжда на:

Мирослав Динков Минчев – ХІІ клас от ППМГ „Гео Милев” за Стипендиант на Rice University,Хюстън, Тексас; През 2023г. е член на Националния отбор на младите физици и ще вземе участие в Международния турнир в края на м. юли в Пакистан;

През м. юли 2022г. с Националния отбор печели бронзов медал на Международния турнир на младите физици в Тимишоара, Румъния;

Две втори награди се присъждат на:

– Слав Георгиев Иванов – ХІІ клас от ПГЕТ „Г. С. Раковски” за Трето място в средношколско състезание „Енергетиката и ние“ 2023 с разработка на тема „Развитието на вятърната енергия и опазване на природата“, 24.03.2023г., гр. Варна;

– Христо Стефанов Стефанов – ХІІ клас от ПГЕ „Джон Атанасов” за Второ място на кръг на Национално състезание „Мога и зная как“, 23.02.2023, гр. Габрово, приет за студент;

 Четири трети награди се присъждат на:

– Илия Кирилов Манолчев – ХІІ клас от ППМГ „Гео Милев” за Отличен 5,75 на Национална олимпиада по информационни технологии, 21-23 април 2023г.;

Денислав Николаев Николов – ХІІ клас от ППМГ „Гео Милев” за Отличен 5,50 на Национална олимпиада по информационни технологии, 21-23 април 2023г.;

Отбор от ПГСАГ „Лубор Байер“ в състав: Иван Димитров Чукуров и Александър Ганчев Абаджиев – ХІІ клас за Трето място на Национално състезание „Най-добър млад строител“ в състезателна дисциплина Сухо строителство, 20-22 април 2023г., гр. Бургас;

Отбор „Непобедимите“ от ПГСАГ „Лубор Байер“ в състав: Маргарита Тенкова Колева, Биляна Филипова Филипова и Симона Маринова Тотева за Второ място на Национално състезание „VARNA SPAGHETTI ENGINEERING“ в състезателна дисциплина Сухо строителство, 31 март-01 април 2023г., гр. Варна.

 Резултати от конкурса за изявени ученици – 2023 година:

 Три втори награди се присъждат на:

Кристиан Венцеславов Христакиев – ХІ клас ППМГ „Гео Милев” за Лауреат с Отличен 6,00 на Национална олимпиада по информационни технологии в направление Разпределени приложения, 21-23 април 2023г; Отлично представяне и медал на Двадесет и третата Ученическа конференция на УчИМИ, 10-13 април 2023г., Боровец.;

Никола Михаилов Ганчев – Х клас от ППМГ „Гео Милев” за Лауреат с Отличен 6,00 на Национална олимпиада по информационни технологии в направление Разпределени приложения, 21-23 април 2023г; Отлично представяне и медал на Двадесет и третата Ученическа конференция на УчИМИ, 10-13 април 2023г., Боровец.;

Отбор на ПГСАГ „Лубор Баер“ в състав: Илиян Константинов Шасов и Никола Динков Колев – ХІ клас за Първо място на Национално състезание „Най-добър млад строител“ в състезателна дисциплина Зидария, 20-22 април 2023г., гр. Бургас.

 Четири трети награди се присъждат на:

Радослав Светославов Балкански – ІХ клас от ППМГ „Гео Милев“ за Отличен 5,75 на Национална олимпиада по информационни технологии в категория Мултимедийни приложения с проект „България в дати“, 21-23 април 2023г; Специална награда и много добро представяне на Двадесет и третата Ученическа конференция на УчИМИ, 10-13 април 2023г., Боровец.

Ирена Светославова Налбантова – ІХ клас от ППМГ „Гео Милев“ за Отличен 5,75 на Национална олимпиада по информационни технологии в категория Мултимедийни приложения с проект, 21-23 април 2023г;

Ивайло Иванов Иванов – ІХ клас от ППМГ „Гео Милев” за Отличен 6,00 на Национална олимпиада по информационни технологии в категория Мултимедийни приложения с проект „Движи се безопасно“, 21-23 април 2023г;

Мартин Светланов Чешмеджиев – ІХ клас от ППМГ „Гео Милев” за Отличен 5,75 на Национална олимпиада по информационни технологии в направление Софтуерни приложения с проект „Конотека“, 21-23 април 2023г;

Поощрение на Горан Георгиев Дулев – ХІ клас от ППМГ „Гео Милев за Участие в Национална младежка научна сесия „Физиката за един по-добър свят“, 12.04.2023г., гр. София;

 За учител на годината:

– Живка Иванова Стойчева – старши учител по информатика и информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“.

 Тържеството за връчване на наградите се проведе на 15.05.2023г. от 11,00 часа в НТС – Стара Загора – етаж 1, зала „Инж. Борис Високов“