Международната конференция „One heltth“ събра над 150 присъстващи

Международна научна конференция „Оne Health“ се проведе на 12 май 2023 г.  в Тракийски университет – Стара Загора. Инициативата е на Ветеринарномедицинския факултет. Събитието е част от проявите в рамките на честванията на 100 години ветеринарномедицинско образование в България и юбилея на факултета.
„Всяка конференция за нас е своеобразен празник, защото на подобни форуми имаме възможност да обсъдим нашите научни изследвания и да ги подложим на критичен анализ от колеги – специалисти в съответната област” – каза проф. Мирослав Карабалиев, зам.-ректор по научна и международна дейност при откриването на събитието. “Тракийски университет бе избран за изследователски университет именно благодарение на нашите учени и аз използвам възможността да ги приканя да бъдат активни и да участват в колкото се може повече подобни форуми за обмен на идеи и знания.”
Програмата на конференцията започна с 3 научни доклада, изнесени от гост-лектори от Нидерландия, Гърция и Българска академия на науките. Над 150 преподаватели, студенти, изследователи и гости от страната и чужбина (Германия, Италия, Нидерландия, Гърция, Румъния и Турция) имаха възможност да чуят 37 презентации на разнообразни теми като антимикробна резистентност по веригата животни, храни, човек, зелени иновации в животновъдството, продоволствена сигурност, клинична ветеринарна медицина и здравеопазване на животните и др. Следобедната програма на конференцията включваше  заседания по секции и постерна сесия.