Играта с роботчето Роби е сред любимите на децата от Детска градина „Светлина“

Срещата с нашето роботче „Роби“ започна преди три години. Тогава защитихме „Атмосфера бъдеще“ – национален проект за качествено образование, ранно кариерно ориентиране и сътрудничество между институции с отношение към образованието. Това е Европейски проект на организация „КАЙТ“- София“.

В резултат на участието ни в този проект с дейности и добри практики, детската ни градина стана част от международната общност „Просоциални ценности“. Развиват се иновативни практики, основани на опита на 10 държави – Италия, Университетите – Кастилия де Леон, Испания, Ушак – Турция, Македония – Скопие и други.

Целта на проекта е „Чрез споделения опит да се изграждат професионални партньорства с детски градини и училища от 10 европейски държави, всички членки на PSV мрежата и самостоятелни проектни партньорства .

По този начин Детската градина No 10 „Светлина“ Стара Загора участва в Еразъм К3 проект, с доказано ноухау.

Третата част от проекта е: RoboticsVersusBullying –  Ro By Erasmusproject  Grant AgreementNo. 612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD/ – „Роботика срещу насилие“- RoBy.

Основната цел е да се развият и препоръчат материали за преподаватели, с цел да се разнообразяват формите, в които чрез роботика са застъпени уменията за превантивно и устойчиво възпитание по про социално поведение и Не агресия.

Така за първи път преди 3 години се срещнахме с нашия Робот.

Нямахме възможност първите две години по обясними обективни -ковид-причини да работим с него. През учебната 2022-2023 година намерихме начин да включим използването му в така наречената категория „Спокойни игри и дейности“ -игрите с ниска подвижност. Те са насочени към премахване на превъзбудата, успокояване на децата, които имат благоприятен ефект върху психиката: развиват способността да мислят логично и ги учат да се концентрират.

Чрез ролевите игри и проблемите при управлението на малък робот, който стимулира интереса на децата, беше проведен подходящ експеримент с помощта на учителки, които от своя страна се обучаваха взаимно в роботика и програмиране.

Резултатите показаха, че ангажираността на децата е била обект на постоянна еволюция. В детската ни градина се отнася до няколко области:

– изследване на света

– действие, изразяване на себе си, разбиране

– в организирана ситуация.

Всички тези умения позволяват на детето да се адаптира, да взаимодейства с другите и да изгради по-добре собствената си представа за външния свят .

Ето алгоритъма, които следвахме:

– Първо дадохме определение на робота.

-Разширяваме знанията, като сравнявахме с други обекти, познати на децата.

– След това уточняваме понятията за команда, инструкции.

Децата разбраха, че могат да управляват Робота и чрез телефонно приложение. Това е доста полезен ход на дейността ,защото не би могло да се случи без възрастен.

– Действие върху робота, за да се открият неговите функционалности, като използваме език за сътрудничество, общуване и отразяване.

– Представихме пространството, предназначено за дейности с робота. Направихме паралел между движенията, направени в помещението за моторика, и движенията на робота.

– Движи се според правила или инструкции:

Груповата работа по роботика и проблемите, които вълнуват децата във връзка с функционирането му, събудиха любопитството им и чувството им за предизвикателство, което в крайна сметка ги накара да си помагат, за да успеят в упражнението, предложено от учителя.

Д-р Йоанна Димитрова

директор на ДГ No10 „Светлина“

Стара Загора