Второ ОУ „П. Р. Славейков”, Стара Загора – домакин по НП на МОН „Иновации в действие”  

Второ ОУ „П. Р. Славейков” е домакин по НП „Иновации в действие“ модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Иновационните дейности се проведоха в периода от 10 май до 12 май 2023 година.

Гости са три училища: иновативното 112 ОУ „Стоян Заимов” – София и две неиновативни СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас и Първо ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – Гълъбово. Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в училище – партньор. Целта на националната програма е да се обменят добрите иновативни практики между вече иновативни и неиновативни училища в страната.

Екипът на „Иновации в действие” във Второ ОУ подготви богата тридневна програма за своите партньори и гости от РУО – Стара Загора: Митко Пеев – старши експерт за обучение в начален етап, Мария Цоловска – старши експерт по организация на средното образование. Началото на дейностите откри г-жа Милена Желязкова – директор на Второ ОУ, с поздравително слово и представяне на училището с презентация.

В трите дни на мобилността се представиха поредица иновативни практики – дигитален урок на тема: „Видове изречения по цел на изказване” с ученици от 3в клас и ръководители Р. Паскалева и М. Банова, проект „Мисия – учител за един ден” с ученици от 5б клас и ръководител М. Стоянова, проект „Моята къща” с ученици от 6д клас и ръководител С. Кочева, изнесен урок в Старозагорската митрополия с ученици от 7в клас и ръководител Е. Йорданова, бинарен урок по БЕЛ и АЕ с ученици от 5а клас и ръководители Н. Русева и Ж. Желев. Иновациите са резултат от екипно планиране, разработка и съвместни дейности за нагледно представяне на образователните ресурси.

По време на срещата между партньорските училища във Второ ОУ гостуващи учители и домакини се включиха в работна дискусия и обмениха опит. Наблюдаваната екипна работа между учители и ученици по предвидените дейности в програмата показа, че подобни форуми са необходими за споделянето и популяризирането на добри иновативни практики. Програмата на Второ ОУ предостави неповторима възможност за един чудесен финал на партньорство между съмишленици, които си тръгват изпълнени с положителни емоции, заредени с енергия и воля за промяна в българското училище. Тридневната среща завърши с музикални и танцови изпълнения на ВГ „Славейчета” и подготвителна група към Второ ОУ.