17 030 са дипломираните ветеринарни лекари в България за изминалото столетие

Под патронажа на Президента на Република България Румен Радев на 11 май 2023 г. в в Държавна опера Стара Загора се състоя кулминацията по грандиозното честване на 100 години Висше ветеринарномедицинско образование в България и 100 години на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет- Стара Загора.

Залата беше препълнена с вчерашни, днешни и утрешни учени, преподаватели и студенти на Ветеринарномедицинския факултет (ВМФ), гости и партньори от чужбина, представители на държавни и общински институции, университети, училища и фирми, шестимата Доктор хонорис кауза на факултета, студенти…

Тракийският университет е сериозен фактор в България в областта на висшето образование и научно-развойната дейност, каза в словото си ректорът проф. д-р Добри Ярков.- Ветеринарномедицинският факултет е основният стълб на Тракийския университет със своята 100-годишна история, със своята национална, европейска и международна репутация, която има, и най-вече с качественото образование, което предлага на студентите по ветеринарна медицина вече 100 години. Мисля, че трябва да оценим високо 100-годишнината на Ветеринарния факултет, защото свършеното през изминалото столетие пази не само България от болести по животните и хората, но пази и Европа от болести, които са идвали от изток към запад.

Вече 100 години ВМФ показва приемственост, устойчивост и постоянство. Дисциплината, която преди 100 години е създадена от немските професори, основоположници на Ветеринарномедицинското образование в България, продължава и днес. През изминалите десетилетия нашият факултет е „произвеждал“ специалисти, които са имали изключително важно значение за аграрния сектор. Те са били общественици, уважавани личности, по села и градове. Ветеринарният факултет е дал на родината ни световни учени, министри и областни управители, политически лица на национално, европейско и световно ниво. През всички тези години той е полагал максимални усилия и творчество да издига своя имидж и репутация. Затова е уважаван факултет в целия свят.

Тракийският университет е щастлив, че има такъв факултет в своята структура“- каза ректорът.

100-годишната история на ВМФ маркира деканът на факултета проф. д-р Тодор Стоянчев. Тя започва на 11 май 1923 г. , когато се провежда първото заседание на първия факултетен съвет на създадения седми факултет към Софийски университет. През 1928 г. се дипломират първите 33 ветеринарни лекари.

През много трудности и перипетии минава факултета, докато през 1974-1976 г. е преместен в Стара Загора като висш институт по селско стопанство и животновъдство. Отново много големи трудности го съпътстват. Няма учебни бази, не всички преподаватели се решават да напуснат столицата и да дойдат в провинцията „на гола поляна“. Но високата цел, амбиции, находчивост и предприемчивост дават бързо резултати. Не бива да се подценява и ролята и подкрепата на общинските и областните ръководства, които правят висши еквилибристики да се създадат максимално добри условия и за студентите и за професорите.

През 1995 г. Медицинският факултет, Ветеринарномедицинският факултет и Аграрният факултет се обединяват под шапката на Тракийски университет с първи ректор проф. д-р Иван Божков и първи декан на ВМФ Ламбо Георгиев. Другите декани през годините са професорите Йордан Николов, Динко Динев и Михни Люцканов.

Бързо се изгражда необходимата база, създават се учебни и магистърски програми, изграждат се регионални, национални и международни партньорства, създават се контакти с Европейската акредитационна асоциация.

През 2015 г. Ветеринарномедицинският факултет пръв в страната получава европейска акредитация. През 2022 г. тя му се присъжда за втори път. Това значи, че дипломите на ветеринарните лекари, получени във ВМФ на Тракийски университет се приемат в цяла Европа и Великобритания.

През 2021 г. се създава първата и единствена в страната Ветеринарна болница за дребни, продуктивни и еднокопитни животни. Създаден е и център за мобилна ветеринарномедицинска дейност. Изграден е и единственият в България Симулационен център, където студентите практикуват върху макети и манекени, а не върху умъртвени животни. Развиват се авангардни методи в областта на обучението . Използва се телекомуникацията и виртуалната реалност. Откриват се нови профили, които изпреварват времето, за да бъдат готови за всички предизвикателства.

На 10 май 2023 г. ВМФ проведе Международна кръгла маса „Продоволствената сигурност в съвременното общество“. На нея беше приета Декларация от участниците във форума “Продоволствената сигурност в съвременното общество”.

С Решение на Министерски съвет от 10 май 2023 г. към Тракийски университет се изгражда Научен институт по продоволствена сигурност. Той ще се занимава иновативно от производството и преработката на храните до осигуряването им в отлично качество на трапезата. Сложено е начало на създаване на животни, които издържат на климатичните промени – горещина и студ. Разработват се технологии за преработка на продуктите и т.н. По инициатива на проф. д-р Добри Ярков разработена е Национална програма по национална сигурност, която ще бъде внесена в Парламента за одобрение и изпълнение.

17 030 ветеринарни лекари от 56 страни по света са получили своето висше образование във ВМФ . В юбилейната година над 1000 са студентите, 250 от които са чуждестранни от 21 държави.

На събитието се състоя церемония по присъждане на титлата Доктор хонорис кауза на проф. д-р Аксел Верен.

Десетки бяха поздравителните адреси от министерства и научни съюзи, университети, ректори, училища, държавни и общински ръководства. От името на чуждестранните гости приветствие поднесе проф. Герхард Грайф – доктор хонорис кауза на ВМФ.

Всички прояви през годината, включително и тридневните празненства се провеждат под патронажа на Президента на Република България Румен Радев. Неговия поздрав прочете Валентина Танева, сътрудник на Президента в областта на образованието. Тя прочете и Указ на Президента за присъждане на най-високото президентско отличие на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет Стара Загора.

На 10 май 2023 г. в центъра на Стара Загора се проведе Фестивал на знанието. Бяха представени щандове на факултетите на Тракийски университет. Вечерта продължи с откриване на Национална спортна универсиада и празничен концерт на Група Макрофагос и Керана и космонавтите.

В следобеда на 11 май на Форума на Тракийски университет беше открит Паметен знак на Ветеринарномедицински факултет.

На 12 май 2023 г. предстои провеждане на Международна конференция One Health – Food Sekurity

Росица Ранчева