„Кралят Елен“ в конкурсната програма на Международния фестивал“Пиеро“

🎭 КОНКУРСНА ПРОГРАМА
 Днес ви представяме спектакъла на Държавен куклен театър – Сливен / State Puppet Theatre – Sliven „Кралят Елен“ по Карло Гоци.
💬 „Кралят Елен е една забавна приказна история с много неочаквани обрати. Хора се превръщат в животни, животни в хора, статуи говорят. Чудни работи разказани от магьосника Дурантарте и неговия слуга Чиголоти. Това е история за шегите на любовта.“
🔸 режисьор Бисерка Колевска
🔸 сценограф Свила Величкова
🔸 костюми и маски Елена Цонкова
🔸 композитор Михаил Шишков – син
🔸 участват: Любомир Желев и Георги Янев
📸 снимки Георги Ангелов
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
🎭 COMPETITION PROGRAMME
📣 Another performance from the competition programme is „The Stag King“ by Karlo Gozzi, production of State Puppet Theatre – Sliven.
💬 „The Stag King“ is a fun magical fairy tale with a lot of unexpected twists. Humans are being turned into animals and animals are being turned into humans, statues speak. Incredible stories told by the magician Durantarte and his servant Chigoloti. This is a story about the pranks of love.
🔸 Director: Biserka Kolevska
🔸 Scenography: Svila Velichkova
🔸 Masks and costumes: Elena Tsonkova
🔸 Music: Mihail Shishkov- Son
🔸 Cast: Lubomir Zhelev and Georgi Yanev
📸 Photographer: Georgi Angelov