ЧЕСТВАНЕ НА 100 г. ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 10 – 12 май 2023 г.

10 май

Международна кръгла маса „Продоволствената сигурност в съвременното общество“

09.30 – 10.00 ч. Регистрация

10:00 – 10:20 ч. Откриване

10:20 – 12:00 ч. Конферентна програма – сутрешно заседание

12:00 – 13:00 ч. Обяд

13:00 – 14:00 ч. Конферентна програма – следобедно заседание

14:00 – 14:30 ч. Приемане на Декларация от участниците в Международната кръгла маса “Продоволствената сигурност в съвременното общество”

Място на провеждане – заседателна зала, Тракийски университет

Фестивал на знанието

14:00 – 18:00 ч. Щандове на факултетите на Тракийски университет

Място на провеждане – бул. Цар Симеон Велики /пред Парк 5-ти октомври/

18:30 – ч. ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ и откриване на Национална универсиада 2023 – с участието на:

  • Група Макрофагос
  • Керана и космонавтите

Място на провеждане – сцена пред Община Стара Загора

11 май

10:30 – 12:30 ч. Тържествено честване 100 г. ветеринарномедицинско образование в България – под патронажа на Президента на Република България

Място – Държавна опера гр. Стара Загора

15:30 ч. Откриване на Паметен знак на Ветеринарномедицински факултет в Тракийски университет

12 май

Международна конференция One Health – Food Security

9:30 -10:00 ч. Регистрация

10 :00- 10:30 ч. Откриване

10.30 – 12:00 ч. Пленарни доклади

12.00 – 13:00 ч. обяд

13.00 – 16:00 ч. Заседание по секции

16.30 – 17.30 ч. Постерна сесия

Място на провеждане – Тракийски университет