Адриан Георгиев и силно негово участие в конкурса “Силата на Духа”

Множат се успехите на учениците от ППМГ „Гео Милев“ Стара Загора в областта на хуманитарните науки. И това е прекрасно – силните млади умове, приемащи предизвикателствата на математика, информатиката и природните науки, да размишляват върху историята, етиката и философията. Да разбират миналото и да правят връзки с настоящето – на народа и Родината си, а от там и на цялото човечество.

200 ученици в три възрастови групи от 60 училища от цялата страна са участниците в V ученически национален конкурс “Силата на духа”, организиран от СУ “Вела Благоева” гр. Велико Търново и журиран от преподаватели от Философски, Исторически и Филологически факултети на ВТУ. Конкурсът е по философия и история и има за цел да провокира и мотивира учениците да изразят мисли и позиции по различните исторически, житейски и философски проблеми, да развият своето мислене, да опознаят себе си и историята, да изразят гражданска позиция. Определената за 2023 година тема е “Силата на духа.”

В трета група – за учениците от VIII до XII клас участниците писаха есе на тема по избор:

1. „Силата не идва от физическия капацитет. Тя идва от неукротимия дух“ – М. Ганди

2. „Свободата е тази способност, която увеличава полезността на духа“ – И. Кант

3. „Силата на българския дух“ – Й. Йовков”

Разработката на Адриан е по третата тема. Той обвърза аргументирано и вдъхновено своите разсъждения със знакови събития от нашата история.

Адриан е ученик от 9“б” клас с профил “Хардуерни и софтуерни науки”. Той е инициатор и активен участник в клуб “Младежи за България” . Клубът провежда събития, свързани с историческия календар на България и предизвиква сред останалите ученици все по-голям интерес към тази проблематика.

Щастлива съм, че мога да помагам на такива ученици като Адриан. Щастлива съм, че учителите все повече се превръщаме във вдъхновяващи и направляващи търсенията на младите хора по пътя на знанието, съчетаващо натрупания класически опит с новаторския дух на идващото време.

Станка Стойчева