Пълни стипендии за обучение в Германия получиха абитуриентки от ГПЧЕ „Ромен Ролан“

Пълна стипендия за обучение в Германия спечелиха Виктория Маринова и Селен Али от 12-ти клас. Немската държава ще покрие изцяло разноските за следването в избран от момичетата университет, а също и голяма част от месечните разходи по престоя им в Германия. Право да кандидатстват за стипендия пред Немската служба за академичен обмен имат само ученици с отличен успех и изявени способности. След като завършат бакалавърска степен, кандидатите могат да запишат и магистратура.

В цяла България само 6 ученици могат да се похвалят с подобен успех.  ГПЧЕ “Ромен Ролан” за втора поредна година успява да получи две от ограничените по брой места.

Изборът на носителите на тази престижна стипендия се извършва в два кръга. През първия комисия от специалисти от Немското централно бюро за обучение в чужбина (ZfA) разглежда документите на поканените да се кандидатират ученици на базата на представянето им на изпитите за придобиване на немска езикова диплома (DSD II) и допуска 12 от тях към следващия кръг. През втория етап комисия от представители на Немската служба за академичен обмен се запознава с допуснатите кандидатури, като търси както отличен успех, така и силна извънучилищна ангажираност в сферата, в която учениците искат да продължат своето обучение, и изготвя краен списък на стипендиантите.

Въпреки голямата конкуренция между кандидатстващите в световен мащаб, ГПЧЕ “Ромен Ролан” за втори път може да се поздрави с двама отличени кандидати.

Пожелаваме на Виктория и Селен още по-големи успехи и по време на следването им.