Изложба „Галерии, колекции, творби“ откриват на „Шипка“ 6

Съюзът на българските художници (СБХ) представя изложба „Галерии, колекции, творби“ – 10 май-30 май т.г. Официалното откриване е на 10 май , сряда, от 18:00 ч. Изложбата ще бъде отворена в Европейската нощ на музеите и галериите на 13 май, събота, до 24:00 часа
Изложбата представя 80 произведения живопис от художествените галерии в Пловдив, Стара Загора, Сливен и Казанлък. Тя е първата от поредица изложби в дългосрочния проект на СБХ, насочен към колекциите на държавните галерии в страната. Подборът на високи образци от техните фондове цели широкото им популяризиране сред столичната публика, подкрепяйки по-нататъшното им проучване, както и познаването им като важни центрове за културен туризъм в България.
Настоящата експозиция посреща зрителя със значими български художници, а също и с по-малко известни, но с принос за нашето изкуство имена, подбрани в широк времеви диапазон. Подредени са творби на Иван Мърквичка, Антон Митов, Иван Милев, Дечко Узунов, Бенчо Обрешков, Златю Бояджиев, Йоан Левиев, Георги Божилов-Слона, Йордан Парушев, Румен Жеков и мн. др. Главният подход е към представяне на художници, които са пряко свързани със съответния град – родени са или са прекарали живота си в него, и които чрез творчеството си имат значимо присъствие в развитието на културния живот в региона, а също и в българското изкуство на ХХ и ХХI век като цяло. Освен произведенията в изложбата важна роля има и специално изградената от сценографа Петър Митев нейна архитектура. Четирите галерии са представени в четири обособени части, своеобразно пресъздаващи индивидуалното им духовно пространство. Идеята за живота на музейната картина и движението й от хранилищата до светлината на експозиционните зали е модерно заложена в конструирането на експозицията чрез включването на неочаквани на пръв поглед материали – асоциативно въздействащи в контекста на разговора за художествения предмет и възприемането му като произведение на изкуството.
+++
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.
За допълнителна информация:
Анелия Николаева, куратор на изложбата – 0899 938 238
Мариела Янакиева, координатор – 0888 124 290