Втори национален фолклорен конкурс „Атанаска Тодорова“ организира Чирпан

На 20 май2023 г.  Община Чирпан организира II национален фолклорен конкурс „Атанаска Тодорова“. Той ще се проведе на откритата сцена в къща музей „П.К.Яворов“ гр.Чирпан.
С Т А Т У Т

за провеждане на Национален фолклорен конкурс ”Aтанаска Тодорова” – второ издание, Чирпан, 20 май 2023 г.

🔸️Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда под патронажа на кмета на община Чирпан г-н Ивайло Крачолов

📌Цел:
▪️Запазване песните на Атанаска Тодорова – една от първите певици популяризирала тракийския песенен фолклор;

▪️Изява на талантливи деца, ученици и студенти в областта музикално-песенното изкуство;

▪️Популяризиране на българския музикален фолклор и приобщаване на младото поколение към българската култура.

📌Място на провеждане :
▪️Конкурсът ще се проведе в гр. Чирпан ( къща музей „Пейо К. Яворов„ от 11:00 часа). Регистрацията на участниците – 10:00 часа.

📌Регламент за участие :
Конкурсът ще се проведе в следните раздели:

⭕️Раздел I :
▪️Народно пеене – индивидуални изпълнители:

● първа група – до 10 години включително;
Изпълняват се две народни песни (бавна и бърза) по два куплета от всяка с общо времетраене до 5 минути;

● втора група – до 14 години включително (11 – 14 г.);

● трета група – до 19 години включително (15 – 19 г.);

➖️ Втора и трета възрастова група изпълняват две песни (бавна и бърза) като едната от тях е желателно да бъде от репертоара на Атанаска Тодорова;

➖️ Инструменталният съпровод е по желание на изпълнителите и могат да се включат групи до 5 фолклорни инструмента. Участниците могат да използват синбек, ( осигурен от самият участник, само инструментал без беквокали).

⭕️Раздел II:
▪️️ Камерни вокални групи – дуети, триа, квартети и камерни групи до седем участника;

➖️ Групите изпълняват две песни (бавна и бърза). Участниците могат да използват синбек, (осигурен от самият участник, само инструментал без беквокали);

➖️ Общо времетраене на две песни до 6 минути.

📌Общи условия :
1. При определяне възрастовата група да се вземат под внимание навършените години на участниците към датата на конкурса;

2. Оценяването на участниците става по точковата система – до 10 точки;

3. Всички участници получават грамота за участие;

4. Във всеки раздел и възрастова група се дават само по една първа, втора и трета награда;

5. Участниците в първи раздел се оценяват по възрастови групи. Във втори раздел (камерни вокални групи ) няма възрастови групи;

6. Поощрителните награди са по преценка на журито;

7. Журито ще присъди награда за най-малък изпълнител;

8. В заявките за участие задължително се вписват имената на песните и композиторите на обработките;

9. В заявките за участие трябва да има посочен мобилен телефон на ръководителя /придружителя/ за обратна връзка.

📌Заявки за участие ще се приемат до 18.05.2023 год.

📧На имейл адрес: expertculture@chirpan.bg, телефон:

☎️0895013461 – Десита Петкова, експерт в Дирекция „Култура и образование“, Община Чирпан