Учениците от Начално училище „ Димитър Благоев“ се подготвиха за  Гергьовден

От 02.05.2023 до 05.05.2023г. учениците от Начално училище „ Димитър Благоев“ по случай Гергьовден се включиха в организираните от НЧ „Св. Климент Охридски- 1858“ детски работилнички. Инициативата продължава започнатото по проект „ Имането“ .

С любопитство децата изслушаха разказа на секретаря на НЧ „Св. Климент Охридски- 1858“ – координатор на проекта Гинка Михайлова за легендата и ритуалите за най-големия български пролетен празник.

Легендата за Свети Георги гласи, че в град Бейрут, в близост до мястото, където е погребан светеца, излизал от близкото езеро голям и страшен змей. Той унищожавал всичко наоколо с диханието си. Жителите на града изпаднали в голяма мъка, но не знаели как да се справят с тази беда. Затова попитали за съвет идолските жреци, които им казали да принасят в жертва децата си. Хората започнали да привеждат всеки ден по една жертва на брега на езерото. Докато не дошъл ред на единствената дъщеря на царя. Тогава се появил млад, красив мъж на бял кон с копие в ръка. Това бил Свети Георги. Той се засилил към змея и го пробол с копието си. По заръка на младия мъж момичето свалило пояса си и завързала змея с него, след което го завела в селото.

Жителите като видели змея и разбрали какво се е случило, повярвали в Бог и приели християнството. Поради мъжеството и победата над змея, Свети Георги бива наричан Победоносец и покровител на войниците.

Според г-жа Михайлова целта на тези срещи- разговори е децата да пожелаят да се включат в общоградското празнуване на Гергьовден, организирано от читалището. Те ще бъдат облечени в национални носии, ще се люлеят на люлките за здраве, ще се претеглят на големия кантар, за да разберат колко са пораснали за една година, ще се хванат на голямото гергьовско хоро и т.н.

И до днес българите почитат и пазят традициите на този празник! Начално училище „Димитър Благоев“ има за мисия да предаде на своите възпитаници обичаите, като по този начин запази българщината!

Таня Иванова

начален учител

в НУ „ Димитър Благоев“