Призови места за ученици от СУ“Максим Горки“ в XIX-тото издание на Международната научно-практическа конференция за учащи се „Славянски четения“ в Самара (Русия)

Борис Василев от IXг клас на СУ „Максим Горки“ е класиран на първо място в XIX-тото издание на Международната научно-практическа конференция за учащи се „Славянски четения“ в Самара (Русия). Докладите на Преслава-Божидара Делчева (IXг клас) и Боряна Пенева (IXг клас) са класирани на второ място.
През тази година Откритите Славянски четения са посветени на годината на педагога и наставника, като се отбелязаха и паметни годишнини, юбилеи на знаменити обществени деятели, представители на историята, науката и културата на Русия и славянските държави. В състезанието освен ученици от руски училища, по традиция се включиха и учениците от СУ „Максим Горки“ и беларуския град Гомел. 126 работи спориха за първите места в направлението „изследователски разработки“. Докладът на Борис Василев класиран на първо място в секция „Етнография и регионална култура на славянските държави“ е на тема „Читалището – хранител на българския дух“. В същата секция на второ място е Преслава-Божидара Делчева която участва с доклада „Лазаровден – религиозен и народен празник в България“. Боряна Пенева участва в секция „История“ и журито класира на второ място доклада й „Памет за освобождаването на България. 145-тата годишнина от Руско-турската война 1877- 1878 г. Делото на медиците по времето на войната“. Ръководител на докладите на Борис Василев и Преслава-Божидара е учителят по руски език Диляна Михнева. Ръководители на доклада на Боряна Пенева са Снежана Богева (учител по история) и Георги Тонев (учител по руски език).