Община Стара Загора и Международният младежки център обменя добри практики по време на визита в Португалия

Ресорният зам.- кмет на Стара Загора Надежда Чакърова и ръководителят на Международния младежки център в града – д-р Весела Марева са част от работна визита на представители на местното самоуправление и институции, ангажирани с младежките политики, в Португалия. Старозагорските представители са заедно със свои колеги от Бургас, Пловдив, Габрово, Монтана, Враца, Перник и Добрич, както и с делегати от Министерството на образованието и науката.

В рамките на срещата бяха обсъдени добрите практики на България и Португалия  в сферата на младежките и образователни политики и местното самоуправление. Формирани бяха дългосрочни цели за бъдещо партньорство и сътрудничество в сферата на младежта. Подчертан бе приносът на Община Стара Загора и Международен младежки център в качеството му на първия в България, отличен със Знак за качество на Съвета на Европа.