STEM урок на тема „Органи на човешкото тяло“ проведоха третокласници от СУ „Иван Вазов“

На 28 април 2023 г. STEM -урок на тема „Органи на човешкото тяло“ бе проведен 3.д

клас на СУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора.

Учениците създадоха свои книги във виртуалната библиотека на класа. В тях подбраха снимки и информация по темата.

В духа на изследователския подход и разделени на екипи, учениците изработиха

проекти от различни биоразградими материали, които представиха с кратък анализ. С изделията си демонстрираха отлични познания за кости, мускули, сърце, бели

дробове и други органи.

За да разберат колко прецизно работи мозъкът, учениците станаха част от

експериментални изследвания, подготвени от техните учители Виктория Милкова и

Катя Калчева. Чрез теста на Струп, „Цветни затруднения“, опита „Подскачащи

пирамиди“, експериментите „Сляпото петно“ ,„Тауматроп“ и „Стробоскопичен

ефект“ третокласниците сами стигнаха до извода, че мозъкът е най-сложният орган,

който постоянно получава информация от сетивата, изпраща команди към мускулите, което води до нашата реакция.

Сглобените и програмирани от децата Лего роботи се погрижиха за разделното

почистване в СТЕМ лабораторията, което води до опазване на околната среда и

здравето на човешкия организъм.

Накрая всяко дете пожела да отговори на изтеглен от него въпрос по темата и да

програмира робот, който трябваше да стигне до верния отговор – съответно снимка

на човешки орган.

Урокът беше организиран като част от STEM Discovery Campaign на образователната

платформа Scientix, под егидата на Европейската училищна мрежа.

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“