Представяме Ви номинациите за награда „Стара Загора“ за 2023 г.

До определения срок до кмета на Община Стара Загора са постъпили общо 20 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2023 година. С нея се удостояват граждани с високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата в на образованието и науката в общината. Отличията се присъждат в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“. Наградите се връчват на общоградското честване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

За индивидуална награда в направление „Наука и образование“ претендентите за отличието са общо шест:

1. Мима Михайлова Тапанкова – старши учител в начален етап на основното образование във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“.

2. Донка Бончева Ганева – старши учител по химия и опазване на околната среда в Шесто ОУ „Свети Никола“.

3. Татяна Минкова Николова – начален учител в СУ „Васил Левски“.

4. Георги Павлов Димитров – педагогически съветник в ОУ „Кирил Христов“

5. Снежана Георгиева Богева – старши учител по история и цивилизация в СУ „Максим Горки“.

6. Маргарита Стефанова Иванова- учител в прогимназиален етап в ОУ „Георги Райчев“

В същото направление за колективна награда номинирани са:

1. Педагогически колектив на НУ „Димитър Благоев“.

2. Екип на проекта „Ние сме музиканти“ на Държавна опера – Стара Загора, насочен към деца със специални образователни потребности.

3. Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“.

4. Педагогически колектив на Пето ОУ „Митьо Станев“.

5. Тракийски университет

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

1. Димитър Никленов, български писател и драматург, вдъхновен и неуморен творец, автор на десетки книги за деца, сценарии за телевизионни филми.

2. Петър Калчев, директор на Регионален исторически музей (РИМ). 

3. Христо Христов, журналист, посмъртно.

4. Русалина Мочукова – оперна певица от Държавна опера – Стара Загора,

5. Радост Младенова – Арабаджиева – музикален педагог и хореограф, ръководител на  Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“.

В същото направление за колективна награда са предложени:

1. Творческия състав на спектакъла „Фауст“ от Шарл Гуно на Държавна опера – Стара Загора.

2. Народно читалище „Родина – 1860“

3. Драматичен театър „Гео Милев“

4. Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“

Последователно Редколегията на Долап.бг ще Ви представи номинациите без редакторска намеса.

                                                                         ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“, ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА „ СТАРА ЗАГОРА“ В НАПРАВЛЕНИЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ГЕО МИЛЕВ” , ГР. СТАРА ЗАГОРА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Общественият съвет при Профилирана природоматематическа гимназия ”Гео Милев”- Стара Загора” отправя към Вас и Община Стара Загора, сърдечните си поздравления по случай 24 май – Деня на народната просвета и Светите братя Кирил и Методий – тържество на знанието и светлината на словото, по повод на който се присъжда авторитетната награда „Стара Загора”.

Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев” е с дългогодишна история, която започва с първото Класно училище в Стара Загора, открито на 02.06.1863 г., като през 1881г. училището прераства в Областна девическа гимназия. Училището претърпява няколко трансформации и през 1947г. приема за патрон името на видния старозагорски поет, публицист и общественик Гео Милев. На 15.09.1971г. тържествено е открита първата учебна година в МГ ”Гео Милев”. Министерството на Народната просвета със Заповед №1957 от 02.06.1972г. официално трансформира II Средно политехническо училище „Гео Милев” в Математическа гимназия ”Гео Милев”, а по- късно се разкриват и паралелки по природни науки и гимназията се преименува в Природоматематическа. От 2016г. вече е Профилирана природоматематическа гимназия “Гео Милев“.

Нашето предложение е Профилирана природоматематическа гимназия ”Гео Милев”, гр. Стара Загора да бъде удостоена с присъждане на значимата награда „Стара Загора“ – престижно отличие за доказано високи резултати в науката и изкуството. В над 50-годишна си история гимназията се утвърждава като притегателен център на знанието и духовността за учениците, в който те успешно обогатяват и развиват както образованието си, така и личностните си качества. Неоспоримо доказателство са високите успехи и престижните отличия в областта на науката и образованието, които постигат младите „геомилевци“ от 5 до 12 клас.

Общественият съвет и Профилирана природоматематическа гимназия ”Гео Милев” споделят общи ценности, подчинени на духовното развитие и израстване на децата в училището. В тази връзка ние работим в тясно сътрудничество и непрекъснато взаимодействие с гимназията и сме свидетели на постиженията на нейните възпитаници. Видна за нас, а и за цялата старозагорска общественост, е екипната работа на учениците, учителите и ръководството на ППМГ „Гео Милев“. Продължава обновяването на материалната база, като по случай Деня на народните будители бе открита актова зала на името на почетния гражданин на Стара Загора и дългогодишен учител по математика в гимназията доктор Светлозар Дойчев. Продължава подобряването и на оборудването в класните стаи. Съобразно съвременното високотехнологично развитие на образованието в училището вече са факт два нови интерактивни дисплея, използващи ресурсите на Mozaweb. Силна е подкрепата за учениците от страна на ръководството на гимназията за участието им в различни състезания, олимпиади, конференции и обучения, а също в благотворителни акции и различни обществени каузи и мероприятия.

ППМГ „Гео Милев“ вече има свой училищен химн, спечелен проект по Националната инициатива „Светилник“ на Музикаутор.

В гимназията е създадена етична, естетична и приятна атмосфера, в която учениците и учителите се чувстват комфортно.

В ППМГ „Гео Милев“, работят 55 учители – добри професионалисти, притежаващи творчески подход и висока отговорност към учебно-възпитателния процес.

По традиция от формирането на паралелните с прием след 4. клас учениците показват най-високите резултати в областта и са в първите 10 училища с най-високите в страната резултати на Националното външно оценяване по български език и литература и математика. Резултатите на седмокласниците на НВО след 7 клас през 2022 г. по български език и литература и по математика отново отредиха на ППМГ „Гео Милев“ първо място в Стара Загора и областта. Със среден резултат от 87.15 точки училището заема завидното седмо място в България.

Г-жа Росица Джиновска е носител на почетната награда „Анастасия Тошева“, връчена на официално тържество по повод 1ноември – Деня на народните будители.

На господин Гошо Дойчинов, старши учител по български език и литература е присъдено най-престижното отличие на МОН – „Неофит Рилски“- 2022 г. за цялостен дългогодишен професионален и творчески път в системата на училищното образование.

Г-н Юлиян Цветков, един от първите учители, приложил иновативни методи в обучението по математика чрез използването на динамичната математическа програма “Geogebra”, съавтор на сборници по математика за X и XII клас, изд. КЛЕТ 2020 г. и 2021г;

Член на Национални комисии за организиране и провеждане на Националната олимпиада по математика IV-VII клас (учебна 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 година); Национална комисия за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Питагор“ (учебна 2016-2017; 2017-2018 и 2018-2019 година) и като автор на задачи в комисиите за подготовка на НВО 7. клас и ДЗИ (учебна 2017-2018; 2018-2019 и 2019-2020 година). С присъдено почетно отличие „Неофит Рилски“ за принос в развитието на образованието за 2020 година.

Учителите по Информатика и ИТ в гимназията, с Ръководител направление ИКТ, г-н Павлин Пеев (с индивидуална награда Анастасия Тошева, 2020 г.) са рядко срещан и уникален творчески екип във взаимодействието си и иновативните подходи в преподаването на знания и умения на учениците.

Г-н Павлин Пеев – част от емблематичнлите личности на града ни. Включен в книгата „100 портрета“

Г-н Константин Боев – носител на наградата на Община Стара Загора за принос в развитието на спорта в училище.

Г-жа Зорка Желева – носител на почетната награда „Митрополит Методий Кусев“ за значими постижения в професионалната си педагогическа дейност

Профилирана природоматематическа гимназия ежегодно осъществява успешен прием на ученици след завършен седми клас, предлагайки профилирано обучение по софтуерни и хардуерни науки, математика и природни науки – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда и чужд език, с цел последваща професионална реализация.

Мащабното внедряване на ИКТ в различни сфери на човешка дейност способства за възникване и развитие на глобалния процес на информатизация на обществото. На свой ред, този процес дава тласък за информатизация на образованието и науката. В този смисъл ППМГ “Гео Милев“, адекватно предлага обучение по софтуерни и хардуерни науки, и математика, търси взаимодействие и осъществява съвместни дейности и проекти с академичните институции. Пример за това са провежданите през последните четири години занятия на учениците от 11 и 12 клас с лектори от СУ „Климент Охридски“, катедра информатика и математика. Дългогодишно е сътрудничеството на гимназията и с Тракийски университет – Стара Загора за съвместни лабораторни занятия по природни науки. Списъкът на висшите учебни заведения в страната се допълва и от съвместната работа на ППМГ „Гео Милев“ с Техническия университет в София и Пловдивски университет „П. Хилендарски“.

Научни проекти и новаторство в учебния процес: Комбиниране на традиционните методи и форми на обучение с използването на ИКТ позволява да се повиши мотивацията за учене. Екипът на училището активно се включва в инициативите за киберсигурност и безопасен интернет.

Като част от мрежата на Иновативните училища в България, гимназията взема дейно участие в Националната програма „Иновации в действие“, като в края на месец март бе бенефициент и домакин на партньорска среща по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативните училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновациите“.

Националната програма „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Бизнесът в училище“ бе представена от фирма „Атласком“ ООД на тема „Обективно ориентирано програмиране“ пред ученици от 8. до 11. клас.

Учителите, работещи в гимназията днес не просто предават знания, а по-скоро преподават учебни стратегии, които ръководят учениците как да откриват необходимата им информация, да я обработват, да я разбират и да я усвояват. Използването на мултимедийни презентации и симулации в обучението по математика, биология, химия, физика успешно се превръща в нов метод на организация за активна и творческа работа на учениците, като определено прави и усвояването на знанията по-интересно.

Презентациите като форма на организация на учебното съдържание позволяват представянето на материала като система от ярки визуални образи, изпълнени с изчерпателно структурирана информация, подавана в точно определен ред. Това от своя страна способства за развитие на логическото мислене на ученика. Демонстрираният на голям екран урок във вид на текст и графична информация многократно повишава дидактическите възможности на урока и съкращава времето на обучение.

Компютърните обучаващи програми, в частност презентациите и симулациите, намират своето място във всички етапи на урока – при първоначалното представяне на новия материал, при неговото осмисляне и затвърдяване, при изграждането на компетенции за практическото му приложение в примери и задачи, както и при констатирането на равнището на знания. Основното, което ги обединява, е изискването за активно участие на ученика в учебния процес.

В подкрепа на изложеното дотук чрез прилагане на съвременни иновационни методи (работа в дискусионни групи, мозъчна атака, самостоятелна работа и др.) и на познавателните методи (анализ, синтез, сравнение, аналогия и др.), ППМГ “Гео Милев“ разполага с 10 компютърни зали за работа по групи и 1 кабинет, обхващащ целия клас за електронен контрол, за електронно провеждане на външно оценяване, при мероприятия, свързани с работа по проекти, лектории от външни преподаватели и др.

Всички класни стаи и кабинети са оборудвани с мултимедии, които се използват в ежедневната работа на учителя, както и зала за презентации и представяне на проекти с по- голям обхват брой ученици.

В сътрудническо с Регионален исторически музей, учениците от 10. клас направиха препис на „История славянобългарска“, като тържеството бе организирано в Лапидариума на РИМ

Гордост за гимназистите е и победата във викторината „Хиляда причини да се гордеем, че сме българи“, в която при сериозна конкуренция от знаещи млади хора от града, учениците на ППМГ „Гео Милев“ се отличиха като достойни старозагорци, пазещи историята и културата на своя град.

В края на януари възпитаниците на гимназията посетиха Европейския парламент в Брюксел по проект Евроскола 2023 г.

Гимназията успешно работи по редица Национални и международни програми и проекти:

Национални програми

НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“

НП „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

НП“ Квалификация“

НП „ Обучение за IT кариера“

НП „Информационни и комуникационни технологии с системата на предучилищното и училищно образование“, модул „Изграждане на безжични мрежи“

НП „Иновации в действие“

НП „Бизнесът преподава“

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и др.

Международна програма „Еразъм+“ – проект №2022-2-BG-01-KA122-SCH-000101817 на тема: “Природни науки-зелени умения в класната стая“ – фокусиран към повишаване квалификацията на седем учители. Целта на проекта е да се обучат педагогически специалисти как младите хора да анализират и прилагат наученото в практиката и да ги насърчат за формиране на научна култура и опазване на околната среда. Мобилността ще се проведе в Португалия през м. октомври 2023 г. за период от седем дни.

Проекти

Образование за утрешния ден“- подобряване достъпа да образование , чрез използване на достъпни платформи и приложения; усвояване на знания и умения за работа в едно дигитално общество.

Равен достъп“- осигуряване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза.

За подкрепа развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки, технологиите и изкуствата и спорта ежегодно се сформират групи – Занимания по интереси. В училището работят 11 групи в които са включени ученици от V до XII клас.

Участие в съвместни дейности и инициативи на ППМГ „Гео Милев“ с ПИЦ към община Стара Загора:

Традиционно е и сътрудничеството на гимназията с Международния младежки център.

През последните няколко години ППМГ „Гео Милев“ е домакин на редица олимпиади, състезания и форуми на национално ниво

Участие и успешни изяви на общинско, регионално и национално ниво:

Математика

 1. Ния Минкова Казакова, ученичка 5. клас

 • Математика без граници – есенен кръг – Златен медал

 • Математика без граници – зимен кръг – Златен медал

 • Олимпиада по математика-общински кръг – 21 от 21 точки

 • Олимпиада по математика-областен кръг – 20 от 21 точки

 • Математическо състезание Будилник – Златен медал

 • Математически звезди – Сребърен медал

 • Бързо и вярно смятане – Първо място

 • Математическо състезание Хитър Петър – Второ място в Областта

 • genius Cerebrum (индийско международно състезание) – 48. място в света

 • Математика без граници – 5. място

 1. Пресиян Стефанов, ученик от 5. клас

 • Математика без граници – есенен кръг – Сребърен медал

 • Математика без граници – есенен кръг – Бронзов медал

 • Европейско кенгуру – Трето място

 • Математическо състезание Будилник – Златен медал

 1. Теодор Невенов Нейков, ученик от 5. клас

 • Олимпиада по математическа лингвистика общински кръг – Първо място

 • Математика без граници – есен кръгБронзов медал

 • Математика без граници – зимен кръг – Брознов медал

 • Математика без граници – пролетен кръг – Сребърен медал

 • Стара Загора търси математически таланти 1 кръг – Бронзов медал

 • Стара Загора търси математически таланти 2 кръгЗлатен медал и купа

 • Математическо състезание Будилник – Сребърен медал

 1. Павел Великов Казаков, ученик от 6. клас

 • Математика без граници – есенен кръг – Златен медал

 • Математика без граници – зимен кръг – Златен медал

 • Олимпиада по математика – общински кръг – Първо място

 • Олимпиада по математика – областен кръг – Първо място

 • Математическо състезание “Европейско кенгуру” – Първо място

 • Пролетни математически състезания –с резултат 12 от 26 точки

 • Стара Загора търси математически таланти – Първо място

 1. Теодор Светославов Карамихов, ученик от 5. клас

 • Математическо състезание „Иван Салабашев“Второ място

Информатика и информационни технологии

 1. Ирена Налбантова и Радослав Балкански от 9 клас -„България в дати“

 2. Криастиан Христакиев и Никола Ганчев от 11 клас – „Аномот“

 3. Илия Манолчев и Денислав Николов от 12 клас – „Петолиние“ в направление „Разпределени приложения“.

 4. Мартин Чешмеджиев от 9 клас – „Конотека“ в направление „Софтуерни приложения“.

 5. Ивайло Иванов от 9 клас – „Движи се безопасно“ са в направление „Софтуерни приложения“.

Химия и опазване на околната среда

 1. Мирослав Динков Минчевучастие в Националния кръг на олимпиадата по ХООС 4 поредни години, като през последните две години получава оценка Отличен (5.50), а с резултата си от тази година се класира в разширеният национален отбор за Международната олимпиада по химия, която ще се проведе в Цюрих през юли 2023г.

Стипендиант е на Rice University, Хюстън, Тексас, където ще продължи образованието си, изучавайки химия.

Физика и астрономия

 1. Мирослав Динков Минчев – Член на националния отбор за Международния турнир на младите физици, който се проведе през месец юли 2022 г. в Тимишоара, Румъния. Националният ни отбор спечели бронзов медал (първият медал от 2015 г. насам) на това престижно международно състезание. През 2022 г. Мирослав бе член на отборът, който се класира на второ място, а през 2023 г. бе член на отборът завоювал първо място. Индивидуалният му резултат го класира и в тазгодишния разширен национален отбор за Международният турнир на младите физици, който ще се проведе в края на месец юли в Пакистан.

 2. Горан Дулев – победител в XXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще“ в направление „Идеи за научни и технически експерименти“

История и цивилизация

 1. Никола Кирилов Кирилов – класиран на Национален кръг на олимпиадата по история и цивилизация

География и икономика

 1. Никола Кирилов Кириловкласиран на Национален кръг на олимпиадата по

география и икономика

Философски цикъл

 1. Божидар Красимиров Динков

 • Класиран за Национален кръг на олимпиадата по философия – гр. Смолян, април 2023г.

 • Участие в Първата регионална младежка конференция „Човешкото – измерения“

 • Участие и класиране в първата 10-ка на XXXVII Национална конференция по философия „Човек. Свят.“, гр. Бургас – март 2023г. Конференцията е най-големият форум по философия в средното училище, включена в Националния календар по МОН.

Немски език

Денислав Динков – Първо място на Национално състезание по немски език, организирано от издателство КЛЕТ в сътрудничество с Бранденбургския технически университет, в което взеха участие 257 ученици от страната.

Наши ученици спортуват и постигат големи успехи:

 1. Никола Жеков Желязков – Тайдзицюан без оръжие – златен медал; Тайдзицюан сабя – златен медал; Традиционен Шаолин без оръжие – сребърен медал на V открито Балканско първенство по УШУ в Афионкарахисар, Турция.

 2. Мария Атанасова – носител на наградата на Община Стара Загора за „Най-перспективен спортист за 2022г.“. Дисциплината, в която тя се състезава е стрелба с пистолет. На Международния турнир тя заема шесто място и се състезава срещу олимпийската шампионка.

 3. Кристиян Иванов – носител на наградата на Община Стара Загора за „Най-перспективен спортист за 2022г.“. Кристиян е национален шампион по планинско бягане; балкански вицешампион по планинско бягане; Второ място за националния отбор по планинско бягане на балканския шампионат; национален шампион в дисжиплината „1500 метра“; национален шампион в дисжиплината „5000 метра“; национален вицешампион по крос/кънтри.

Инициативи на Ученическия съвет

Коледен концерт. Ученическият съвет на ППМГ „Гео Милев“. Екипът ученици от различни класове на гимназията прояви креативност, работи много и постигна своята цел – да сътвори коледен дух и празнична атмосфера в семействата на всички ученици, учители, приятели, жители на града. Концертът традиционно бе с благотворителна насоченост.

Ден на розовата фланелкаУчилище от приятели“

Учениците подкрепиха идеята на Ученическия съвет в училище да се организират мероприятия по повод Деня на розовата фланелка. Хванати за ръце, учениците оформиха голям сърце в двора на гимназията, с което показаха на всички, че най-голямата сила е обичта между хората. Посланието е „ нека няма страх, нека има приятелство, разбирателство и усмивки На входа на училището има поставена огромна розова фланелка, във фоайетата на всеки етаж има място за поставяне на послания, представят се презентации и материали по темата през междучасията. Във всяка класна стая има изработени от класа табла и правила на класа. Така учениците стават част от голямото и задружно семейство на ППМГ!

По повод Маратон на четенето в ППМГ“ Гео Милев“ в библиотеката на гимназията се проведе маратона на четенето с ученици от 8 и 11 клас на български език и английски език и среща с поетесата Мария Донева.

23 април – Световния ден на книгата – традиционно участие на учениците на ППМГ „Гео Милев“

Човек с хубава книга в ръцете си никога няма да се почувства самотен. В книгите се крие особено очарование-те носят наслаждение, говорят с нас, дават ни добър съвет и стават наши приятели. Те са най-тихите и най-верните ни приятели, те са най-откритите и най-мъдрите ни съветници и в същото време – най-търпеливите учители. Хората престават да мислят, когато престават да четат.

Доброволчеството е инициатива, която изключително мотивира активността на учениците. Ученици-доброволци са партньори в дейности на Сдружение „Самаряни“, БЧК, основни организатори в благотворителни концерти за набиране на средства за болни деца, събиране помощи за бедстващи райони в страната.

Участие в клуб „Дебати“ към Центъра за работа с деца.

Ученическият съвет, работи в дух на възпитание и утвърждаване традициите и символите в ППМГ “Гео Милев“, като част от националните ценности: училищни празници, Ден на розовата фланелка / НЕ на агресията/,активно участие в МОС, ММЦ към Община Стара Загора и организираните от тях обучения за лидерство и работа в екип;

Учителите работят всеотдайно за развитие и изява на индивидуалните качества и стимулиране развитието на творческите заложби на своите учениците. Педагогическият колектив работи целенасочено за усвояване от децата и учениците на общочовешки и национални добродетели и ценности.

Връзки и дейности с институции:

 • Център по Кариерно ориентиране, Стара Загора

 • Сътрудничество с читалище „Климент Охридски“ в проект „ИМАНЕТО“ финансиран от Национален фонд култура при Министерство на културата по Програма за възстановяване и развитие на организациите в областта на любителското творчество.

 • Традиционни срещи с Тракийски университет, катедра Биология и Химия

 • Държавна опера, ДТ „Гео Милев“ и Държавен кукления театър са наши партньори в осъществяване на възпитателната работа и изграждане на културни, общочовешки и национални ценности.

 • Общинска комисия за БППМН и ПИЦ към община Стара Загора – превантивни дейности за повишаване информираността на учениците за зависимости, агресия и посегателства върху личността.

 • РИОСВ- Стара Загора

 • Спасителен център за диви животни към „Зелени Балкани“

 • Община Стара Загора

Именно пряката ни връзка и близост с училището, ни даде възможността като обществен съвет да се убедим в постоянните усилия, които педагогическия колектив на ППМГ ”Гео Милев” полага както за развитието и усъвършенстването на своите ученици, така и за собственото си развитие, като една от най-добрите образователни институции в нашия град. Ние сме преки свидетели на резултатите от работата на училището и в тази връзка предлагаме като достойна кандидатурата на гимназията за носител на наградата ”Стара Загора”.

Искрено желаем на училището да съхрани своя устрем и ентусиазъм!

С уважение:

Лазарина Ненкова

Председател на ОС при ППМГ ”Гео Милев”