Представяме Ви номинациите за награда „Стара Загора“ за 2023 г.

До определения срок до кмета на Община Стара Загора са постъпили общо 20 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2023 година. С нея се удостояват граждани с високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата в на образованието и науката в общината. Отличията се присъждат в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“. Наградите се връчват на общоградското честване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

За индивидуална награда в направление „Наука и образование“ претендентите за отличието са общо шест:

1. Мима Михайлова Тапанкова – старши учител в начален етап на основното образование във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“.

2. Донка Бончева Ганева – старши учител по химия и опазване на околната среда в Шесто ОУ „Свети Никола“.

3. Татяна Минкова Николова – начален учител в СУ „Васил Левски“.

4. Георги Павлов Димитров – педагогически съветник в ОУ „Кирил Христов“

5. Снежана Георгиева Богева – старши учител по история и цивилизация в СУ „Максим Горки“.

6. Маргарита Стефанова Иванова- учител в прогимназиален етап в ОУ „Георги Райчев“

В същото направление за колективна награда номинирани са:

1. Педагогически колектив на НУ „Димитър Благоев“.

2. Екип на проекта „Ние сме музиканти“ на Държавна опера – Стара Загора, насочен към деца със специални образователни потребности.

3. Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“.

4. Педагогически колектив на Пето ОУ „Митьо Станев“.

5. Тракийски университет

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

1. Димитър Никленов, български писател и драматург, вдъхновен и неуморен творец, автор на десетки книги за деца, сценарии за телевизионни филми.

2. Петър Калчев, директор на Регионален исторически музей (РИМ). 

3. Христо Христов, журналист, посмъртно.

4. Русалина Мочукова – оперна певица от Държавна опера – Стара Загора,

5. Радост Младенова – Арабаджиева – музикален педагог и хореограф, ръководител на  Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“.

В същото направление за колективна награда са предложени:

1. Творческия състав на спектакъла „Фауст“ от Шарл Гуно на Държавна опера – Стара Загора.

2. Народно читалище „Родина – 1860“

3. Драматичен театър „Гео Милев“

4. Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“

Последователно Редколегията на Долап.бг ще Ви представи номинациите без редакторска намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОУ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ“ за присъждане на наградата „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“

Педагогическият съвет на ОУ „Георги Райчев“ гр. Стара Загора предлага през учебната 2022/2023 г. по случай 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, да бъде удостоена госпожа Маргарита Стефанова Иванова, учител в прогимназиален етап, с награда „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“

Да бъдеш учител е мисия. Светът през детските очи е едно чисто, прекрасно място, изпълнено с много усмивки.

Учителите са вдъхновители, които насърчават своите ученици да опознават себе си и другите, да откриват и знаят как да влияят на света.

Не случайно добрите учители имат толкова силно влияние и се помнят за цял живот, заради промяната, която са провокирали в учениците си.

Да бъдеш учител е и една от най-добрите школи за личностно и професионално развитие.

Да си учител означава да използваш възможностите, които се отварят пред теб да ставаш по-добър – човек и професионалист.

Не на последно място учителската работа е една от малкото, които измерва своя успех през успеха на другите (учениците).

Всичко това може да се каже за г-жа Маргарита Иванова.

Маргарита Стефанова Иванова е на 40 години и е учител по български език и литература в Основно училище „Георги Райчев“ – Стара Загора от 2012 година до днес.

Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2005 година със специалност – българска филология, а през 2008г. завършва Тракийски университет Стара Загора – професионална квалификация – учител по английски език. В лично професионално отношение тя е придобила следните квалификации:

  • 2021 – 2022г

СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София Личностно – ориентирано образован Професионално – педагогическа специализация

  • 2022г

СУ „Св. Климент Охридски“

Свидетелство – Трета професионално – квалификационна степен

  • 2019г.

Тракийски университет Стара Загора

Свидетелство за четвърта професионално – квалификационна степен

  • 2018г.

Тракийски университет Стара Загора

Свидетелство за пета професионално – квалификационна степен

  • 07.06.2022г – Грамота за участие в V Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ за ръководител в категория фотография на ученици с призово място. МОН, Община Стара Загора, II OУ „ П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора.

  • 23.12.2021г.- Удостоверение за участие в курс на тема: „Педагогически подходи и ефективни училищни политики за превенция и употреба на алкохол от учениците /от 12 до 16 години/, издадено от ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

  • 01.07.2021г. – Удостоверение за участие в курс на тема: „Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на учениците от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на подкрепа“ издадено от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен и ДИКПО, гр. Варна

  • Сертификат за участие в обучение и проведен тест за Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми, издадено от ПСИТ – България ООД

  • 16.11.2021г. Удостоверение за участие в квалификационен курс на тема „ Новости в Google и Microsoft Office 365” – Как да сме най- добрите“ издаден от Сдружение „Надежда- ЦРД“ гр. София

  • 17.07.2020г. Удостоверение за участие в семинара на тема : „Стилове на учене при учениците и адаптивна гъвкавост в преподаването иновативни подходи“, издаден от БИТСП, гр. София

  • 03.04.2019 – Удостоверение за допълнително обучение на теме: „ Научно – методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение“ издадено от ТУ Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите Стара Загора

  • 31.03.2018г – Удостоверение за допълнително обучение на тема: „Планиране и организация на учебния процес“ издадено от ТУ Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите Стара Загора.

  • 07.10.2016г – Удостоверение за обучение на тема: „Оптимизация на взаимодействието образователни институции- семейство“ издадено от Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

  • 30.05.2016г.- Сертификат за участие в обучение на тема: „Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес“ издаден от „Анубис- Булвест“ София

  • 30.11.2015г – Удостоверение за обучение в квалификационен курс на тема: „Методика на обучението по български език и литература в условията на билингвизъм“ издадено от Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование“ гр. Варна

 • 31.01- 01.02. 2015г- Сертификат за участие в семинар на тема:“ Изработване на инструментариум за измерване постиженията на учениците по ядра от учебното съдържание с конкретна образователна цел“ издаден от Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование“ гр. София.

 • 24.01.2015г. – Сертификт за участие в практически семинар на тема: „Формиране на умения за работа с текст. Възприемане и създаване на текст“ издаден от „РААБЕ България“ гр. София.

 • 22.03.2014г. – Сертификат за участие в практически семинар на тема: „Формиране на ключови компетентности за общуване на роден език. Функционална грамотност и езикови механизми“ издаден от „РААБЕ България“ гр. София.

 • 19.02.2014г. – Сертификат за участие в обучителен семинар на тема: „ Създаване на интерактивна учебна среда и формиране на ключови компетентности по български език и литература“ издадена от „Булвест 2000“ гр. София.

 • 09.02.2014г. – Сертификат за участие в квалификационен семинар на тема: „Кака да развиваме функционалната грамотност по четене?“ издаден от Асоциация на учителите по български език и литература гр. София.

 • 06.02.2014г- Сертификат за участие в семинар на тема: „ Обучението по литература в седми клас – технология на тълкуването на художествените текстове“ издаден от „Просвета“ гр. София.

 • 19.04.2013г. – CERTIFICATE OF ATTENDANCE – Young Learners Need. Teaching Writing Successfully. English for Specific Purposes. Express Publishing
 • 09.03. 2013г. Сертификат за участие в обучителен семинар на тема: „Актуални проблеми на правописа и пунктуацията“ издаден от ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.

 • 21.11.2012г. – – CERTIFICATE OF ATTENDANCE – English language teaching seminar – Making words count. Developing coriding skills in English. Educational centre.

Маргарита Иванова е ръководител на група за занимания по интереси „Hey – kids” –забавен английски език за деца, за децата от подготвителна група „Мечо Пух“ при ОУ „Георги Райчев. Колежката също така е и ръководител на медийния клуб „Тийн зона“. Под нейно ръководство учениците оформят и издават училищния вестник „Феникс“. В своето портфолио Маргарита Иванова споделя, че „Да си учител не е просто професия, а желание да научиш учениците да бъдат:

Учтиви,

Човечни,

Информирани,

Толерантни,

Енергични,

Любознателни,

да вярват в себе си!“

В своята работа тя залага на цялостния подход за развитие на личността на децата

 1. цели не само постигане на добри резултати в учебния процес, изграждане на богата обща култура, но и откриване и стимулиране на таланта у всяко дете.

Колегата умее да съчетава иновативни и традиционни методи и подходи на преподаване. За целта Маргарита Иванова организира мероприятия с различен характер, както в училище, така и извън него, като същевременно осигурява за децата поле за изява:

  • организиране на състезания по български език и литература
  • открити уроци съвместно с други колеги
  • използване на иновативни платформи, който да събудят интереса на учениците към предмета български език и литература – Learningapps, Live Worksheets, Kahoot, Уча.се и др.

  • участие на учениците в множество литературни конкусри
  • ежегодно организиране и участие в маратона „Четяща Стара Загора“
  • организиране и посещение на учениците на различни театрални постановки или кино
  • включване в инициативи за почистване на детските площадки кв.“Три чучура-север“
  • организиране и участие в ученически походи, зелени училища и ваканционен отдих.
 • работа си в ОУ „Георги Райчев“ г-жа Маргарита Иванова е организатор и активен участник в училищни, общински, регионални празници и събития и извънучилищни мероприятия.

Маргарита Иванова усилено работи за изграждане на авторитета на училището, за подобряване и  естетизиране на вътрешната му и външна среда.