Над 520 кандидат-студенти се явиха на предварителен изпит по биология в Тракийски университет

Днес, 29.04.2023 г. над 520 кандидат-студенти от всички области в страната изпълниха по-големите зали на Ректората на Тракийски университет в Стара Загора. В 08:00 часа кандидат-студент от Пловдив изтегли вариант номер 1.

Тегленето на изпитния вариант се извърши в присъствието на родители, зам.-ректора по учебната дейност – проф. Нели Грозева и проф. Татяна Влайкова – председател на изпитната комисия по биология и пред членовете на централната комисия за кандидатстудентски прием – проф. Катя Величкова и доц. Николай Пенев, както и пред членове на техническата комисия за провеждане на кандидатстудентските изпити.

Кандидат-студентите полагат изпита по биология като вход за специалностите „Медицина”, „Ветеринарна медицина”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Рехабилитатор”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт“, „Медицински козметик“, „Медицински оптик“, „Зооинженерство”, „Агрономство (Полевъдство)”, „Агрономство (Етерично-маслени култури)”, „Екология и опазване на околната среда”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно инженерство” в Тракийския университет. Изпитът изисква сериозна подготовка и задълбочени познания от страна на младежите.

За най-многочисления изпит на Тракийския университет са включени 55 квестори и експерти от учебния отдел, както и от центъра по информационно и компютърно осигуряване на кандидатстудентската кампания. Всички те пожелаваха успех и очакват най-подготвените да прекрачат през есента прага на университета на бъдещето – Тракийския.

На предстоящия изпит по химия, който ще се проведе на 30.04.2023 г., участието си са заявили 361 кандидат-студенти от цялата страна.

Желаещи да кандидатстват в Тракийски университет, които са пропуснали да се явят на предварителни изпити, ще имат възможност да го направят в редовната сесия през м. юни 2023 г. Подаването на заявления за участие в кандидатстудентски конкурс започва на 01.06.2023 г. и ще се извършва онлайн на страницата на Тракийски университет, както и на място в бюрата на ЦКПИ в цялата страна: https://trakia-uni.bg/…/application…/submission-documents

Подробна информация за кандидат-студентския прием за академичната 2023/2024 година е достъпна тук – https://trakia-uni.bg/applications/application-high-school.