Положителен иновативен опит споделя ОУ „Кирил Христов“

От 25.04 до 27.04.2023 година педагогически специалисти и ученици от Основно училище „Кирил Христов“ град Стара Загора, гостуваха като партньор – иновативно училище по НП „Иновации в действие“, на Средно училище „Константин Константинов“ град Сливен. В мобилността, като неиновативни училища- партньори по програмата, се включиха и СУ „Св. Климент Охридски“, град Симеоновград и СУ „Васил Левски“ град Стара Загора.

Целта на посещението бе споделяне на добри практики и обмяна на опит. Програмата бе наситена със събития, като на 26. 04. 2023 година се състоя и Регионалният форум „Мечтай и постигай“, организатор от РУО Сливен, чийто акцент бе STEM иновациите в образованието. Около 150 участници от над 50 образователни институции от областите Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора обменяха идеи за “Дигитализацията в образованието” и “STEM образованието”. Организирани бяха майсторски класове, педагогически ателиета, творчески STEM работилници, имаше демонстрации за хибридно обучение в свързани класни стаи с високотехнологично оборудване, както и за приложението на изкуствения интелект в образованието. В рамките на форума госпожа Дарина Делчева и госпожа Юлия Пенчева- старши учители начален етап в Основно училище „Кирил Христов“ представиха добри практики от своята работа, доказателство, че ученето по нов начин повишава интереса и мотивацията на учениците и обогатява педагогическия опит на учителите.

В последния ден от мобилността към учителите и учениците от Основно училище „Кирил Христов“ се присъединиха директорът господин Балъкчиев и педагогическият съветник господин Павлов.

На 27.04.2023 година Основно училище „Кирил Христов“ отново имаше повод за гордост. Ученичката Мариела Пенчева от 7 „А“ клас бе наградена със сребърен медал и грамота в категория колаж за своето участие в четиринадесетото издание на международния конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ -Хасково 2023. С диплом бе отличена и нейната учителка – Камелия Петкова.

Мариета Янакиева