Представяме Ви номинациите за награда „Стара Загора“ за 2023 г.

До определения срок до кмета на Община Стара Загора са постъпили общо 20 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2023 година. С нея се удостояват граждани с високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата в на образованието и науката в общината. Отличията се присъждат в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“. Наградите се връчват на общоградското честване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

За индивидуална награда в направление „Наука и образование“ претендентите за отличието са общо шест:

1. Мима Михайлова Тапанкова – старши учител в начален етап на основното образование във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“.

2. Донка Бончева Ганева – старши учител по химия и опазване на околната среда в Шесто ОУ „Свети Никола“.

3. Татяна Минкова Николова – начален учител в СУ „Васил Левски“.

4. Георги Павлов Димитров – педагогически съветник в ОУ „Кирил Христов“

5. Снежана Георгиева Богева – старши учител по история и цивилизация в СУ „Максим Горки“.

6. Маргарита Стефанова Иванова- учител в прогимназиален етап в ОУ „Георги Райчев“

В същото направление за колективна награда номинирани са:

1. Педагогически колектив на НУ „Димитър Благоев“.

2. Екип на проекта „Ние сме музиканти“ на Държавна опера – Стара Загора, насочен към деца със специални образователни потребности.

3. Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“.

4. Педагогически колектив на Пето ОУ „Митьо Станев“.

5. Тракийски университет

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

1. Димитър Никленов, български писател и драматург, вдъхновен и неуморен творец, автор на десетки книги за деца, сценарии за телевизионни филми.

2. Петър Калчев, директор на Регионален исторически музей (РИМ). 

3. Христо Христов, журналист, посмъртно.

4. Русалина Мочукова – оперна певица от Държавна опера – Стара Загора,

5. Радост Младенова – Арабаджиева – музикален педагог и хореограф, ръководител на  Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“.

В същото направление за колективна награда са предложени:

1. Творческия състав на спектакъла „Фауст“ от Шарл Гуно на Държавна опера – Стара Загора.

2. Народно читалище „Родина – 1860“

3. Драматичен театър „Гео Милев“

4. Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“

Последователно Редколегията на Долап.бг ще Ви представи номинациите без редакторска намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДА „СТАРА ЗАГОРА“

В НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

НА Г-Н ГЕОРГИ ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК В ОУ „КИРИЛ ХРИСТОВ“ СТАРА ЗАГОРА

Господин Георги Павлов Димитров е педагогически съветник в ОУ „ Кирил Христов“ гр. Стара Загора от 2014 г. Има много добра професионална подготовка – бакалавър по психология от ВСУ „Черноризец Храбър“, магистър по приложна психология от същия университет, завършил е „Методика на обучението на деца и ученици по БДП“ в Център за продължаващо обучение към Русенски университет „Ангел Кънчев“ и има учителска правоспособност, специалност „ Учител по гражданско образование“ от ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“.

Придобитите знания и умения от престижни български университети г-н Павлов използва успешно като ментор и активен участник в различни обучителни семинари и тренинги като : „Студентски практики“, „ Проблемно поведение на деца в училищна възраст. Рискови фактори и стратегии за справяне“, „ Агресия, управление и транформация на конфликти в училище. Превенция на девиантното поведение“ и редица други.

Осъществява дейности и по училищни, национални и международни проекти и програми: „ Културните институции като образователна среда“, „ Подкрепа за приобщаващо образование“, „Осигураване на съвременна образователна среда“, ОП „ Околна среда 2014-2020 г.“ , Еразъм+ KA226-D49832E2 ,,Sustainable Development Goals for Pupilus“ и др.

Като педагогически съветник – психолог и утвърден специалист в работата с проблемни ученици и техните родители, Георги Павлов използва различни методики и способи, особено при учениците със специални образователни потребности, при които методите на арт-терапията способстват за по-бързата им адаптация в образователния процес. Психологичната му подкрепа, терапевтични и новаторски подходи са част от учебния процес. Работата му цели децата да успяват и да се чувстват социализирани и приети в училищната общност, за целта като професионалист той прилага иновативните подходи в работата си.

Като част от Екипа за личностна подкрепа и развитие при Основно училище „Кирил Христов“ г-н Павлов многократно е показвал висок професионализъм в работата с родители и ученици, нуждаещи се от подкрепа.

Георги Павлов е с новаторски дух. Работи с учениците с огромно желание, проявява отговорност и инициативност, организаторски умения и способност за работа в екип. Има изключителен интерес и ангажираност към изпълняваната работа, както и готовност за поемане на допълнителни отговорности.

По негова идея е осъвременена материалната база в училището – оформена е оригиналната „Алея Стара Загора“, представяща известни творци от града, негов е стилният дизайн на зала „Природа“ и на къта за четене, както и модерната визия на уютните и цветни интериорни пространства в училището.

Номинирането на г-н Павлов за наградата „Стара Загора” е признание за неговия висок професионализъм като педагогически съветник в ОУ „ Кирил Христов”, град Стара Загора .

Предложението е направено и обсъдено на заседание на Педагогическия съвет на ОУ „ Кирил Христов“ Стара Загора, проведено на 20.03.2023г.

С уважение: Г. Балъкчиев

Директор на ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора

За директор М. Йотова:…………………………

Заповед №1740-472/28.03.2023г