Триумф за славейковци на Националната ученическа конференция „Семейство-училище-общество” в град Добрич, 2023 г.

Проектът препис на „История славянобългарска“

„Голямата книга на българското пробуждане“ се превърна в триумф за училищната общност на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ Стара Загора на IX Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“. Проектът, ангажирал 51 седмокласници с първия известен препис на „История славянобългарска“, накара журито в Добрич да заяви, че не е попадало на работа с такъв замах и сърце.

За успеха – 1 място и купа във втора възрастова група – допринесе изключителното присъствие на Андрей Войнов (7 „в“ в ролята на Софроний Врачански), Елизабета Казале и Иван Русенов (7 „б“) като представителен екип. Тримата увлякоха залата да опита какво е да пишеш на църковнославянски, па било то само два реда.

Радостта е за всички 51 „виновници“ и ръководителя им г-жа Елеонора Йорданова и най-вече за родителите, на които благодарим за съпричастието!

На Елизабета Казале и ръководителя ѝ г-жа Мариана Стоянова конференцията донесе второ място за есето „Бъди себе си“.

Бъдете горди, славейковци!“