Отбелязваме 26 април – Световен ден на интелектуалната собственост

В Световния ден на интелектуалната собственост напомняме за смисъла, ролята и значението на иновацията и креативността за устойчивото икономическо и културно развитие.

През тази година Световната организация за интелектуална собственост поставя особен акцент върху дейността на жените, създаващи иновации и изкуство. Тази тема доразви мотото на честванията от 2022 г., когато бе отчетен творческия потенциал на младите хора, водещ до промяна.

Горното приемаме като знак за единство между целите на икономическото и културното развитие, с широкото включване на всички креативни сили за оформянето на днешния и утрешния свят, достъпа до знание и умения.

В Министерството на културата работим в полето на авторското право и сродните му права, т.е. там, където творческото усилие създава произведения на литературата, науката и изкуството, намиращи път към аудиторията чрез труда и таланта на изпълнители и продуценти.

Като всяка друга собственост, интелектуалната собственост има нужда от закрила. В глобалния пазар на идеи, адекватната закрила на плодовете на творчеството е фактор и основа за икономическо развитие и национален просперитет.

Министерството на културата поздравява всички творци и специалисти в областта. Бъдете здрави и успешни!

Присъединете се към празника тук: #WorldIPDayhttps://www.wipo.int/ipday/

Снимка: World Intellectual Property Organization

Информация на Пресцентър – Министерство на културата