Ветеринарномедицинският факултет към Тракийски университет  празнува 100 години през месец май 2023 г.

Ветеринарномедицинският факултет към Тракийски университет в Стара Загора, основан през месец май 1923 г.,  ще отпразнува своя вековен юбилей „100 години ветеринарномедицински факултет и 100 години ветеринарномедицинско образование в България“.

Тържествената церемония ще се състои на 11-ти май 2023 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в голямата зала на Държавна опера. По време на церемонията, ще бъде връчена почетна диплома за доктор хонорис кауза на проф. Аксел Веренд (Германия) и почетни награди от Президента на Република България.

Ден по-рано, на 10.05.2023 г. ще стартира национална кръгла маса по FOOD SECURITY, фестивал на знанието и откриване на спортна универсиада с концерт пред Община Стара Загора.

На 12-ти май ще се проведе международна научна конференция „ONE HEALTH” посветена на научните постижения в областта на ветеринарната медицина, аграрните науки, медицината.

Подробна програма за мероприятията, на сайта на ВМФ – http://uni-sz.bg/truni6/

Стефани Бабадалиева