Сава-Калина Ангелова спечели първо място в Националния конкурс „Френски език:език свят“

Студентка от Филологическия факултет на Великотърновския университет спечели първо място на Националния конкурс „Френският език: език-свят“
Сава-Калина Ангелова, студентка в специалност „Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения“ – с френски език и арабски език, спечели първо място в Националния конкурс „Френският език: език-свят“. Конкурсът бе организиран от Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България и Франкофонският център на СУ „Св. Климент Охридски“ под егидата на Министерството на външните работи на Р България.
В конкурса участваха студенти и докторанти от университети – членове на Университетската агенция на Франкофонията (AUF), както и от научни институти към БАН. Лауреатите ще бъдат сред специалните гости на големия музикален фестивал „Франкофоли“ 2023 г. Всички участници в конкурса получават официален сертификат и възможност да кандидатстват за участие с предимство в Международния фестивал на студентите франкофони от Централна и Източна Европа, организиран от Университетската агенция на Франкофонията (AUF) през юли 2023 г. в Черна гора.
Сава-Калина Ангелова е от Стара Загора, завършва СУ“Максим Горки“ с испански език, който владее перфектно, заедно с френския, италиански и английски езици, учи арабски в Университета. Като гимназист е била лауреат на Националния преглед на ученическите театри на испански език като част от трупата на СУ“Максим Горки“.
Честито, Сава-Калина!
Екип на Долап.бг