Представяме Ви номинациите за награда „Стара Загора“ за 2023 г.

До определения срок до кмета на Община Стара Загора са постъпили общо 20 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2023 година. С нея се удостояват граждани с високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата в на образованието и науката в общината. Отличията се присъждат в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“. Наградите се връчват на общоградското честване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

За индивидуална награда в направление „Наука и образование“ претендентите за отличието са общо шест:

1. Мима Михайлова Тапанкова – старши учител в начален етап на основното образование във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“.

2. Донка Бончева Ганева – старши учител по химия и опазване на околната среда в Шесто ОУ „Свети Никола“.

3. Татяна Минкова Николова – начален учител в СУ „Васил Левски“.

4. Георги Павлов Димитров – педагогически съветник в ОУ „Кирил Христов“

5. Снежана Георгиева Богева – старши учител по история и цивилизация в СУ „Максим Горки“.

6. Маргарита Стефанова Иванова- учител в прогимназиален етап в ОУ „Георги Райчев“

В същото направление за колективна награда номинирани са:

1. Педагогически колектив на НУ „Димитър Благоев“.

2. Екип на проекта „Ние сме музиканти“ на Държавна опера – Стара Загора, насочен към деца със специални образователни потребности.

3. Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“.

4. Педагогически колектив на Пето ОУ „Митьо Станев“.

5. Тракийски университет

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

1. Димитър Никленов, български писател и драматург, вдъхновен и неуморен творец, автор на десетки книги за деца, сценарии за телевизионни филми.

2. Петър Калчев, директор на Регионален исторически музей (РИМ). 

3. Христо Христов, журналист, посмъртно.

4. Русалина Мочукова – оперна певица от Държавна опера – Стара Загора,

5. Радост Младенова – Арабаджиева – музикален педагог и хореограф, ръководител на  Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“.

В същото направление за колективна награда са предложени:

1. Творческия състав на спектакъла „Фауст“ от Шарл Гуно на Държавна опера – Стара Загора.

2. Народно читалище „Родина – 1860“

3. Драматичен театър „Гео Милев“

4. Детско – юношеска школа за сценични изкуства „Алегра“

Последователно Редколегията на Долап.бг ще Ви представи номинациите без редакторска намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ

НА ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ НИКОЛА“, ГР. СТАРА ЗАГОРА,

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА „СТАРА ЗАГОРА“ на Г-ЖА ДОНКА БОНЧЕВА ГАНЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Педагогическият колектив и ръководството на VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора, номинират госпожа Донка Бончева Ганева, старши учител по химия и опазване на околната среда, за присъждане на авторитетната награда „Стара Загора“.

Г-жа Ганева е магистър по Химия и Физика от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – (1986 г.), с 42 години педагогически стаж.

1. Преподавателски качества

Постигната IV професионална квалификационна степен.

Г-жа Ганева участва в квалификационни и информационни форми (организирани на различни равнища – училищно, регионално и национално) по теми, свързани с целите на училището и с професионалната й област.

Ежегодно е участието й в националните конференции по химия в гр. София.

През 2016 г. е представител на град Стара Загора в Националната среща на експерти и учители по химия за обсъждане на учебните програми за V и VI клас по учебния предмет Човекът и природата.

Автор е на Справочник по химия за ученици от 7 клас – 2017 г.

През 2021/2022 г. и 2022/2023 г. е член на националната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците от националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда (определена със Заповед на министъра на образованието и науката).

2. Професионални качества, компетенции и постижения

Госпожа Донка Ганева проявява новаторски дух в педагогическата си практика. Неформално работи с ученици с изявен талант и интереси в областта на химията.

От учебната 2017/2018 г. до настоящия момент работи с групи от ученици по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, Модул 2. „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.

Всяка година учениците й се представят отлично на Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда:

– през учебната 2017/2018 г., ученичката Мария Стойчева от 7 клас участва в Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и е класирана на четвърто място в страната;

– през учебната 2018/2019 г., ученикът Митко Милев от 7 клас е класиран за участие в Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда;

– през учебната 2019/2020 г., ученичката Анастасия Атанасова от 7 клас е класирана за участие в Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда;

– през учебната 2021/2022 г., ученикът Мартин Найденов от 7 клас е класиран за участие в Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда;

– през учебната 2022/2023 г., Васил Тонев от 7 клас участва в Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и е сред учениците от цялата страна, класирани на призови места. Той е единственият класиран седмокласник от област Стара Загора.

Г-жа Ганева осигурява на учениците си възможност да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие. Мотивира ги за участие в планирани дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция.

Преподавателката има собствен стил на работа, с който увлича, колегите си. Участва в различни публични форуми, споделя добри практики, а със заразителния си ентусиазъм се превръща в двигател на повечето инициативи. Зад всяка изпълнена задача прозират изключителен труд и постоянство, както и нейният запомнящ се индивидуален почерк.

Тя се отличава с изключителна отговорност, коректност, завидна работоспособност и сърцатост в ежедневната си работа, с която мотивира целия педагогически колектив на VI ОУ „Свети Никола“.

Госпожа Ганева е пример за съвременен преподавател, превърнал своята професия в призвание.

С уважение:

Дарина Гайдарова – директор на VІ ОУ „Свети Никола“

Гергана Камбурова – за директор на VІ „Свети Никола“