От Палеонтологията до днес, или как Тракийският университет посреща бъдещите си студенти

Петдесет ученици от Профилираната природо-математическа гимназия „Гео Милев“ в Стара Загора се запознаха с възможностите за обучение в Тракийския университет.

Първата среща беше в единствения в страната Музей на коня. Там  сладкодумецът Стойко Стойков им показа красотата на амуниции, униформи, карети и каляски, съхранени още от 19-ти век.

В Музеите на Ветеринарно-медицинския и на Аграрния факултет, които съперничат на най-добрите природо-научни сбирки в страната, учениците с нескрит интерес питаха и се снимаха пред експонатите.

В кабинета по морфология из невидимия свят на клетките ги поведе ас. Никола Костадинов от катедра „Обща и клинична патология“. В единствената в страната денонощна ветеринарна болница, младите хора видяха как се лекуват различни пациенти – от хамстери, кучета и котки, до камили.

Посещението завърши с информация за различните факултети и колежи в Стара Загора, Хасково и Ямбол. Доц. Никола Пенев, зам.-декан на Стопанския факултет представи най-новите специалности по софтуерно инженерство и IT технологии, а Стефка Михова от Учебния отдел подробно разясни гъвкавите възможности за кандидатстване.

Стоянка Цачева