В Българо-унгарска магистърска програма ще се обучават и младежи от Казахстан

Тракийският Университет и Университетът Панония в унгарския град Веспрем, официално дадоха началото на международна магистърска програма „Биобазирани индустрии и устойчив растеж“. Създадена е в рамките на Проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българската Стопанска Камара“.

На откриването ректорът проф. д-р Добри Ярков подчерта изключителната актуалност на избраната тематика и водещата роля на Стара Загора като иновативен университетски център.

Новата магистърска програма е разработена от научен екип от Стопанския факултет на Тракийския университет и Университет Панония, под ръководството на проф. Георги Желязков. Програмата е оригинална, амбициозна и съобразена с изискванията на „Зеления“ преход и биобазираната икономика. Студентите ще се обучават в Стара Загора от български и унгарски преподаватели. За първи път в нея ще се включат и четирима младежи от Казахстан.

В първите си лекции гост-преподавателите, представени от доц. Дарина Заимова, се спряха на особеностите на енергийната трансформация в Унгария. Страната започва постепенното закриване на своите въглищни мини преди близо 10 години и планира да затвори последната си топлоцентрала „Матра“ през 2025 година. Разполага с една атомна централа и разчита на доставките на руски газ. Поради липса на водни електроцентрали, недостатъчна сила на вятъра за ветрогенератори, концентрацията на учените е насочена към добив на енергия от слънцето и бързото внедряване на технологиите, използващи водорода.

Габор Пиндер, Андреш Винце и Тюнде Киссимон споделиха и своите отлични впечатления от базата на Тракийски университет, от Стара Загора, от българската кухня и природа. Всички те са любители на туризма, запалени колоездачи са, а Габор Пиндер е покорил връх Мусала. Следващата му цел са Пирин и Родопите.

Доц. Росен Димов, който живее и работи в Унгария и също е част от екипа на проекта допълни, че град Веспрем тази година е един от трите града (заедно с гръцкия Елефсина и румънския Тимишоара), избрани за Европейска столица на културата. Лично той се включва в инициативата като доброволец и заедно с унгарските си колеги ще работи за създаването на устойчив туризъм и устойчива култура.

Стоянка Цачева